آی پی امداد
abtahi

میکرو کنترلر ها | Microcontrollers and Programmin

آشنایی و طریقه کار با میکرو کنترلر ها
  • موضوع مهم
پاسخ‌ها
36
بازدیدها
37K
  • موضوع مهم
پاسخ‌ها
0
بازدیدها
244
پاسخ‌ها
8
بازدیدها
25K
پاسخ‌ها
54
بازدیدها
30K
پاسخ‌ها
11
بازدیدها
28K
پاسخ‌ها
70
بازدیدها
23K
پاسخ‌ها
12
بازدیدها
6K
پاسخ‌ها
29
بازدیدها
25K
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
4K
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
8K
پاسخ‌ها
12
بازدیدها
13K
  • موضوع مهم
پاسخ‌ها
6
بازدیدها
5K
پاسخ‌ها
12
بازدیدها
8K
پاسخ‌ها
20
بازدیدها
14K
پاسخ‌ها
13
بازدیدها
8K
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
8K
  • موضوع مهم
موضوع مهم pic programer
پاسخ‌ها
15
بازدیدها
12K
پاسخ‌ها
1
بازدیدها
7K
پاسخ‌ها
2
بازدیدها
366
پاسخ‌ها
22
بازدیدها
4K
بالا