آی پی امداد
abtahi

نقشه مدارات انواع تلويزیون ها | Service Manual and

نقشه ها و شماتیک انواع تلويزیون های رنگی

سوني | Sony

موضوعات
50
نوشته‌ها
248
موضوعات
50
نوشته‌ها
248

ناسيونال ، پاناسونيک | National , Panasonic

موضوعات
54
نوشته‌ها
172
موضوعات
54
نوشته‌ها
172

شارپ | Sharp

موضوعات
5
نوشته‌ها
128
موضوعات
5
نوشته‌ها
128

توشيبا | Toshiba

موضوعات
71
نوشته‌ها
75
موضوعات
71
نوشته‌ها
75

جي وي سي | JVC

موضوعات
14
نوشته‌ها
83
موضوعات
14
نوشته‌ها
83

دوو | Daewoo

موضوعات
17
نوشته‌ها
118
موضوعات
17
نوشته‌ها
118

ان اي سي | NEC

موضوعات
14
نوشته‌ها
45
موضوعات
14
نوشته‌ها
45

سانيو | Sanyo

موضوعات
33
نوشته‌ها
97
موضوعات
33
نوشته‌ها
97

ســـ وپرا | Supra

موضوعات
4
نوشته‌ها
13
موضوعات
4
نوشته‌ها
13

آکايي | AKAI

موضوعات
11
نوشته‌ها
14
موضوعات
11
نوشته‌ها
14

آيوا | AIWA

موضوعات
2
نوشته‌ها
52
موضوعات
2
نوشته‌ها
52

هيتاچي | Hitachi

موضوعات
15
نوشته‌ها
21
موضوعات
15
نوشته‌ها
21

کـــــ ــــونکا | K-ONKA

موضوعات
27
نوشته‌ها
29
موضوعات
27
نوشته‌ها
29

آکــــ يـــــرا | AK-IRA

موضوعات
2
نوشته‌ها
29
موضوعات
2
نوشته‌ها
29
موضوعات
3
نوشته‌ها
20

گرانديگ | Grundig

موضوعات
3
نوشته‌ها
41
موضوعات
3
نوشته‌ها
41

شيواکي | SHIVAKI

موضوعات
1
نوشته‌ها
25
موضوعات
1
نوشته‌ها
25

ميوتا | Miyota

موضوعات
32
نوشته‌ها
33
موضوعات
32
نوشته‌ها
33

صنام | SANAM

موضوعات
20
نوشته‌ها
56
موضوعات
20
نوشته‌ها
56
موضوعات
39
نوشته‌ها
202

پارس | PARS

موضوعات
21
نوشته‌ها
100
موضوعات
21
نوشته‌ها
100
پاسخ‌ها
7
بازدیدها
6K
بالا