آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک تکشو

تعمیرات تلویزیون های قدیمی (CRT)

تعمیرات تلویزیون های ( Cathode Ray Tube ( CRT

بخش تعمیرات تلویزیون های ال جی | LG

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
921
نوشته‌ها
7.5K
موضوعات
921
نوشته‌ها
7.5K

بخش تعمیرات تلویزیون های سامسونگ | SAMSUNG

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
1.1K
نوشته‌ها
9.8K
موضوعات
1.1K
نوشته‌ها
9.8K

بخش تعمیرات تلویزیون های سونی | SONY

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
283
نوشته‌ها
2.2K
موضوعات
283
نوشته‌ها
2.2K

بخش تعمیرات تلویزیون های پاناسونیک | Panasonic

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
283
نوشته‌ها
2.3K
موضوعات
283
نوشته‌ها
2.3K

بخش تعميرات تلويزيون هاي شارپ | SHARP

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
53
نوشته‌ها
391
موضوعات
53
نوشته‌ها
391

بخش تعميرات تلويزيون هاي پارس | PARS

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
562
نوشته‌ها
4.7K
موضوعات
562
نوشته‌ها
4.7K

بخش تعميرات تلويزيون هاي توشيبا | TOSHIBA

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
43
نوشته‌ها
251
موضوعات
43
نوشته‌ها
251

بخش تعميرات تلويزيون هاي ســ وپرا | SUPRA

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
35
نوشته‌ها
230
موضوعات
35
نوشته‌ها
230

بخش تعميرات تلويزيون هاي اسنوا | SNOWA

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
239
نوشته‌ها
1.7K
موضوعات
239
نوشته‌ها
1.7K

بخش تعميرات تلويزيون هاي وستل | VESTEL

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
72
نوشته‌ها
955
موضوعات
72
نوشته‌ها
955

بخش تعميرات تلويزيون هاي چيني | China TV

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
142
نوشته‌ها
1K
موضوعات
142
نوشته‌ها
1K

بخش تعميرات تلويزيون هاي ايراني | Iranian TV

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
368
نوشته‌ها
3K
موضوعات
368
نوشته‌ها
3K

بخش تعميرات تلويزيون هاي متفرقه | Other TV

آموزش و پرسش و پاسخ
موضوعات
434
نوشته‌ها
3.4K
موضوعات
434
نوشته‌ها
3.4K

مباحث عمومی و مشترک تلويزيون ها

موضوعات
263
نوشته‌ها
1.8K
موضوعات
263
نوشته‌ها
1.8K
بالا