آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک تکشو

MyAlarms v1.10

nekooee

Senior Technical Supervisor
مدیرکل
2007-09-21
6,768
29,777
ایران
برنامه اي براي مديريت آلارم در گوشي هاي سري OS9. با استفاده از اين برنامه مي تونيد به تعداد نامحدود براي گوشيتون زمان آلارم معرفي کنيد.
اگر برنامه درخواست کد رجيستر کرد مي تونيد از کد 1111111111 استفاده کنيد.


MyAlarms helps you manage your alarms easily.It can create alarm for once, for next 24 hours,for daily, weekly or for workdays, and you can edit/view alarm information easily.
MyAlarms will help you manage your alarms easily, it can: 1. Create alarm for once, for next 24 hours, for daily, weekly or for workdays; 2. Easy to access alarm''s detail; 3. Alarm works even device is switched off; 4. unlimited number of alarms; 5. Supported Language: English, French, German, Spanish, Italian, Traditional Chinese and Simplified Chinese.


post-150199-1219021382.jpg
 

پیوست‌ها

بالا