آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک تکشو

Bts های جاده ای همراه اول خورشیدی می شود

nekooee

Senior Technical Supervisor
مدیرکل
معاونت انجمن
2007-09-21
6,774
29,826
ایران
معاون طرح ومهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: بر اساس استراتژی این شرکت، تقویت کننده ها و bts های جاده ای همراه اول با استفاده از برق خورشیدی نصب می شود.
حسن رضوی با اشاره به نصب bts های خورشیدی در برخی نقاط کشوراظهارداشت:در حال حاضر در حال آزمایش این آنتن ها بر ای نصب در جاده های مختلف کشور هستیم .
وی ادامه داد: همچنین به منظورافزایش این نوع آنتن های تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار ، مذاکرات و تفاهماتی را با کارخانجات مخابراتی کابل شهید قندی صورت داده است.
مهندس رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا bts های خورشیدی در تهران نصب می شود،اظهار داشت:به دلیل این که شبکه برق در تهران ازقدرت کافی برخوردار بوده، نصب این آنتن ها از لحاظ اقتصادی دراین استان به صرفه نیست .
رضوی با بیان این که عمدتا نصب bts های خورشیدی در مکان هایی صورت می گیرد که نصب برق رسانی آنها هزینه بر باشد، خاطر نشان کرد: به دلیل این که در جاده های کشور برق رسانی خیلی سخت و هزینه بر است نصب این نوع آنتن های صرفه و توجیه اقتصادی دارد .
که استفاده از سایت های خورشیدی، از سرناچاری در برخی مناطق صورت می گیرد و قیمت آن نیز نسبتا از سایت های عادی گران تر خواهد بود.
تا کنون همراه اول موفق به نصب 16 هزار آنتن bts در سراسر کشور شده که 4700 آنتن از این تعداد را پیمانکارن عمومی در راستای فاز 3 توسعه شبکه ارتباطات سیار نصب کردند.
همچنین برای استفاده مشارکتی اپراتورها ازسایت های نصب شده فعلی در سطح تهران شرکتی از سوی شهرداری تهران و با حضور نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه تشکیل شده تا نصب و استفاده مشاع سایت های bts و فضاهای عمومی شهری قانونمند شود.
 
بالا