سلام
بخش انبار داره ولی موجودی نگه نمیداره دلیلش هم این هست که موجودی انبار زمانی کاربرد پیدا میکنه که شما حسابداری بخواین بکنید و وابسته به حسابداری هست. اما این برنامه حسابداری نمیکنه و موجودی انبار هم بخوام بهش اضافه کنم باید با دست موجودی رو کم و زیاد کنید که زیاد جالب نیست.