آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو

چین درسال 2008 میلادی 605 میلیون دستگاه تلفن همراه تولید می کند

nekooee

Senior Technical Supervisor
مدیرکل
معاونت انجمن
2007-09-21
6,774
29,827
ایران
به نقل از موبنا ، تولید گوشی تلفن همراه در چین در سال 2008 میلادی براساس آمار مراکز رسمی و شرکت های تولید کننده 605 میلیون دستگاه خواهد رسید.
با تحقق این پیش بینی میزان تولید تلفن همراه در چین درسال 2008 میلادی ، 55 میلیون دستگاه بیشتراز میزان تولیدگوشی درسال گذشته خواهد بود.
از تعداد 605 میلیون دستگاه تلفن همراه تولیدی چین درسال جاری میلادی ، 400 میلیون دستگاه آن به دیگر کشورها صادر می شود و بقیه آنها معادل 205 میلیون دستگاه درداخل این کشور به فروش می رسد.
درنیمه اول سال جاری میلادی تولید کنندگان چینی 279 میلیون دستگاه تلفن همراه تولید کرده اند و این رقم 65 درصد تولید گوشی جهان را تشکیل می دهد.
تعداد کاربران چين براساس آمار رسمی تا پايان ژوئن 2008 ميلادی به 601 ميليون نفر رسيد و گزارش وزارت ارتباطات چين حاکی است که در این ماه 8.63 ميليون نفر به کاربران اين کشور افزوده شده است.
 
بالا