آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

چگونه دانشمندان با هک کردن گوشی موبایل، یک آزمایشگاه سیار تشخیص پزشکی ساختند!

moen7000

Banned
2008-05-28
589
1,379
www.irantk.info
امروزه آزمایشهای خونی یا به کمک وسایل خودکار گرانقیمتی انجام میشود که بسیار بزرگ و غیرقابل حمل هستند یا با به صورتی دستی به وسیله تکنسینهای ورزیده انجام میپذیرند که توانایی تشخیص انواع سلولهای خونی و شمارش آنها را دارند. بدیهی است که چنین امکاناتی در بسیاری از مناطق دورافتاده و کشورهای فقیر دنیا در دسترس نیستند و بنابراین برنامه های مبارزه با بیماریهایی مانند ایدز و مالاریا با دشواریهای جدی، روبرو میشوند.

چنین دغدغهای دانشمندان UCLA و در رأیس آنها دکتر آیدوگان ازکان Aydogan Ozcan را بر آن داشت که به فکر راه حلی برای ابداع یک روش ارزان و در دسترس تشخیصی بیفتند. تلاشهای آنها سرانجام جواب داد و آنها با تغییرات اندکی در گوشیهای موبایل معمولی مجهز به دوربین، توانستهاند آزمایشگاههای سیار تشخیص پزشکی بسازند!

تنها افزودن یک LED یعنی دیود ساطعکننده نور، یک ********** نوری پلاستیکی و چند تکه سیم میتواند یک گوشی موبایل را به یک وسیله تشخیص نمونههای خون تبدیل کند. عنوان دقیق این طرح LUCAS است، LUCAS مخفف این عبارت است: Lensfree Ultrawide-
 
بالا