آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک تکشو

پیامک بی خوابی می آورد

nekooee

Senior Technical Supervisor
مدیرکل
معاونت انجمن
2007-09-21
6,774
29,826
ایران
بر اساس مطالعاتی که در بلژیک انجام شده است، ارسال و دریافت پیام های متنی موجب بد خوابی و بی خوابی در نیمی از کاربران نوجوان شده است.
به گزارش گروه اخبار خارجی "موبنا" به نقل از پایگاه اینترنتی "دپوست"، این مطالعات و تحقیق که در روزنامه ها به چاپ رسیده ، حاکی از آن است که یک چهارم کودکان 13 ساله نیز به علت ارسال پیام های متنی قبل از خواب دچار پریشانی می شوند.
در این تحقیق از 2 هزار و پانصد نوجوان 13 تا 16 ساله پرسیده شد که "چند وقت یک بار در طول شب به دلیل دریافت پیام کوتاه از خواب بیدار می شوند"؟
نتیجه این بررسی در بین نوجوانان 13 ساله حاکی از آن است که 5/13 درصد یک تا سه بار در ماه، 8/5 درصد یک بار در هفته ، 3/5 درصد چند بار در هفته و 2/2 درصد هر شب به علت دریافت پیام کوتاه از خواب بیدار می شوند.
در بین نوجوانان 16 ساله ، 8/20 درصد یک تا سه بار درماه، 8/10 درصد حد اقل یک بار در هفته و 9/2 درصد هر شب به دلیل دریافت پیام کوتاه از خواب بیدار می شوند.
به گفته پزشکان تلفن همراه و پیام های کوتاه شبانه خطر جدی برای خواب کودکان و نوجوانان محسوب می شوند و می توانند سلامت آنها را به خطر بیندازند.


clear.gif
 
بالا