آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک parcham تکشو

يک ويروس خطرناک بيش از نيمي از تلفن هاي همراه کشور را فرا مي گيرد

partizan

مدیر بازنشسته
مدیر بازنشسته
2006-11-21
71
76
يک ويروس خطرناک بيش از نيمي از تلفن هاي همراه کشور را فرا مي گيرد

يک ويروس خطرناک از طريق اس ام اس هاي فارسي شيوع يافته و در آينده نزديک اغلب گوشي هاي همراه ايران را آلوده خواهد ساخت.

به گزارش سرويس آي تي و فناوري
 
بالا