آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک Amiric تکشو

مهلت سه هفته ای پرداخت قبوض تلفن همراه

nekooee

Senior Technical Supervisor
مدیرکل
معاونت انجمن
2007-09-21
6,774
29,833
ایران
مشترکان اپراتور اول برای پرداخت صورتحساب دوره منتهی به اول مهرماه خود کمتر از سه هفته مهلت دارند.
مشترکان اپراتور اول تا پایان روز هشتم آبان ماه فرصت دارند تا بدهی صورت
 
بالا