آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک Amiric تکشو

در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر می‌کنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی

جدول تقسیم بندی گوشی های سونی اریکسون به تفکیک سری و سایز اسکرین

nekooee

Senior Technical Supervisor
مدیرکل
معاونت انجمن
2007-09-21
6,776
29,842
ایران
جدول تقسیم بندی گوشی های سونی اریکسون به تفکیک سری

سری K


K700 , K500 , K508 , K300 , K600 , K608 , K750 , K310 , K510 , K610 , K790 , K800 , K618 , K320 , K550 , K200 , K205 , K220 , K810 , K530 , K850 , K770 , K630 , K660 , K330

سری W

W800 , W600 , W550 , W900 , W810 , W950 , W300 , W700 , W710 , W850 , W830 , W200 , W888 , W880 , W610 , W660 , W580 , W910 , W960 , W380 , W890 , W350 , W760 , W980

سری Z

Z700 , Z1010 , Z200 , Z600 , Z500 , Z800 , Z520 , Z530 , Z525 , Z550 , Z710 , Z610 , Z558 , Z310 , Z750 , Z250 , Z320 , Z555 , Z770 , Z780

سری T

T68 , T200 , T300 , T600 , T100 , T105 , T610 , T230 , T630 , T310 , T290 , T250 , T650 , T280 , T270 , T303

سری J

J200 , J300 , J210 , J220 , J230 , J100 , J110 , J120 , J132

سری P

P800 , P900 , P910 , P990 , P1

سری S

S700 , S710 , S600 , S500 , S302

سری V

V800 , V600 , V630 , V640

سری M

M600 , M608

سری C

C702 , C902 , C905

سری G

G700 , G900 , G502

سری R

R300 , R306

سری F

F500 , F305

سری D

D750

سری WM

Xperia X1
 

nekooee

Senior Technical Supervisor
مدیرکل
معاونت انجمن
2007-09-21
6,776
29,842
ایران
جدول تقسیم بندی گوشی های سونی اریکسون به تفکیک سایز اسکرین

سایز اسکرین 128x128


J300 , J210 , J220 , J230 , J110 , J120 , J132

K300 , K200 , K205 , K220

T230 , T290

Z200

سایز اسکرین 128x160

Z500 , Z600 , Z310 , Z520 , Z530 , Z525 , Z310 , Z250 , Z320

K500 , K508 , K310 , K510 , K330 , K320

T630 , T610 , T250 , T270 , T303

W300 , W200

R300 , R306

سایز اسکرین 176x220

W800 , W550 , W600 , W810 , W700 , W710 , W610 , W660 , W350

K700 , K750 , K600 , K608 , K610 , K630 , K550 , K618

Z800 , Z710 , Z550 , Z610 , Z558

V800 , V630

S600 , S302

D750

F305

سایز اسکرین 240x320

W900 , W950 , W850 , W830 , W888 , W880 , W580 , W910 , W960 , W380 , W890 , W760 , W980

K790 , K800 , K810 , K850 , K770 , K660

P800 , P900 , P910 , P990 , P1

S700 , S710 , S500

Z750 , Z780 , Z770

G700 , G900 , G502

C702 , C902 , C905

M600 , M608

T650

سایز اسکرین 800x480

Xperia X1
 
بالا