آی پی امداد
abtahi

تلويزيون و اساس كار و تعميرات آن

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,644
با سلام :
كاربران عزيز در اين تاپيك شما با اصول كار كرد ارتباط تصويري فرستنده و گيرنده تلويزيون ها و عيوب متداول در تلويزيون و نحوه رفع عيب انها اموزش و راهنمايي مي شويد در صورتيكه شبهه و مشگلي داشتيد ميتونيد در تاپيك سؤالات و پاسخ مطرح نماييد اين هم لينك تاپيك فوق جهت سهولت دسترسي شما عزيزان :
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=361
با تشكر.
موفق باشيد .
 

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,644
نگاهي به فرستنده هاي تلويزيوني

با سلام : براي درك اساس كار گيرنده هاي تلويزيوني بايد اطلاعات جامع مفيد و مختصري از فرستنده تلويزيوني و سيستم هاي استاندارد داشته باشيد پس تاپيك را پي گيري نماييد .
فرستنده هاي تلويزيوني:
مقدمه :
امروزه صنعت ارتباطات با رشد تكنولوژي و علوم ،توسعه چشمگيري داشته است به‌طوري‌كه‌امكان ارتباط بين دو نقطه از اولين نوع آن يعني تلگراف بصورت ارتباط تصويري و از طريق شبكه هاي پخش صدا و تصوير گرفته تا اينترنت ارتقاء يافته است .
در اين بين سازمانهاي متولي پخش صدا و تصوير از كليه امكانات تكنولوژيكي استفاده ميكنند تا اين امكان را براي مردم فراهم آورند يكي از امكانات موجود در پخش صدا و تصوير فرستنده و گيرنده هاي تلويزيوني هستند كه در اينجا به تيوري اصول كار هريك مختصرو مفيد مي پردازيم .
الف : فرستنده هاي تلويزيوني :
يك فرستنده تلويزيوني وسيله اي است كه تصوير متحرك را كه توسط دستگاههاي ضبط كننده ويا پخش كننده مانند دوربين ويدئويي يا دستگاه پخش ويدئو و Vcd,Dvd و... توليد ميشود همراه با صداي مربوطه توسط امواج الكترومغناطيس ارسال مي نمايد و استفاده
كنندگان بوسيله دستگاهي بنام گيرنده تلويزيون آن را دريافت و مشاهده مي نمايند . اينكه در ابتدا اين فرستنده ها چگونه ساخته مي شدند و اينك در چه وضعيتي بسر مي برند به بحث تاريخ توسعه فن آوري تلويزيون ارتباط پيدا مي كند كه در اينجا نمي پردازيم ولي آنچه كه از اين بحث جاي تامل دارد انواع فرستنده هاي موجود است كه عمدتاً بدو دسته عمدة (انالوگ ) لامپي و ترانزيستوري ( ديجيتال ) ترانزيستور و اي سي هاي هايبريدي تقسيم بندي مي شوند. فرستنده هاي انالوگ
عمدتاً از يك پايه و اساس پيروي ميكنند و اختلاف عمدة آنها در نسل كنوني در طبقة نهايي يعني تقويت كننده يا آمپلي فاير خرو جي مي باشد كه دو نوع فرستنده را از يكديگر منفك مي كند .شايان ذكر است كه در سالهاي پيش و قبل از دهة ٨٠ ميلادي فرستنده ها و نيز گيرنده ها تماماً از انواع لامپهاي الكتروني ساخته مي شد كه پس از
اختراع ترانزيستور و مدارات مجتمع كم كم از رده خارج گرديده به سيستم هاي نيمه ترانزيستوري و يا تمام ترانزيستوري و امروزه كامپيوتري ( ديجيتالي) مبدل گشته اند. بر همين اساس
در اينجا ما به قسمت كم قدرت فرستنده كه( Exciter اكسايتر) ناميده ميشود پرداخته و طبقه تقويت كننده آن را در دو قسمت لامپي و ترانزيستوري تشريح خواهيم كرد . در كنار
اين مطالب به لوازم جانبي فرستنده ها نيز اشاره مي كنيم كه جزء جدا نشدني از فرستنده هاي تلويزيوني اند .
بلوك دياگرام فرستنده هاي تلويزيوني :
يك فرستنده تلويزيوني بطور كلي شامل دو قسمت كم قدرت يا اكسايتر و تقويت كننده يا آمپلي فاير مي باشد .
clear.gif

همانطور كه مي دانيم اطلاعات تصويري كه به چشم ما ميرسند بصورت نوري است لذا براي ارسال آن توسط امواج الكترومغناطيس نياز به يك دستگاه تبديل كننده اطلاعات نوري به
سيگنالهاي الكتريكي وجود دارد . اين دستگاه چيزي نيست جز يك دوربين ويدئويي كه تصاوير را بصورت اطلاعات الكتريكي درآورده به ساير سيستم هاي پخش و يا ضبط مانند ويدئو و ...... تحويل مي دهد .بنابراين اطلاعات تصويري ورودي به يك فرستنده يا به اصطلاح ويدئو(Video) سيگنالهاي الكتريكي است كه از تصاوير گوناگون برداشته شده است . اطلاعات صدا نيز توسط يك ميكروفون( بصورت ابتدايي ) و يا سيستم هاي پيشرفته ضبط و پخش صدا تبديل به سيگنال صدا يا (Audio) مي گرددكه همراه با اطلاعات تصويريا Video به فرستنده اعمال مي شوند. در قسمت كم قدرت يا اكسايتر فرستنده اطلاعات صدا و تصوير پردازش مي شوند بطوريكه بتوان آن را از يك سيستم آنتن بصورت موج منتشر نمود .به همين منظور مي بايست اطلاعات Audio, Video را به شكلي تغيير داد كه بتوان آنرا
پخش نمود . پخش صدا و تصوير به تنهايي از يك آنتن ميسر نبوده لذا مي بايست از يك سيگنال يا موج حمال Carrier بدين منظور استفاده كرد .براي اينكار صدا و تصوير راروي موج حمال سوار كرده حامل و اطلاعات را تواماً توسط آنتن پخش ميكنيم .همچنين جهت افزايش وسعت پخش موج حاصل لازم است موج مذكور از قدرت معين كافي
برخوردار باشد . بهمين منظور از تقويت كننده استفاده ميكنيم تا قدرت لازم را تامين نمايند .پس از توضيح كلياتي اينك با چگونگي كاركرد اكسايتر بيشتر آشنا ميشويم .قبل از وارد شدن به جزئيات اكسايتر لازم است اصل مهمي در مخابرات موجيTeleCommunicationرامطرح نماييم كه سوپر هتروداينيگ (Super hetrodyning) نام دارد . بر اين اساس براي آنكه يك سيستم گيرنده يا فرستنده در كليه محدودة فركانسي كار كند از يك فركانس واسطه IF( مياني) بهره مي جويد .به شكل زير نگاه كنيد .
clear.gif

در اين شكل يك اسيلاتور محلي بهمراه ميكسر با كليه فركانسهاي دريافتي از طريق آنتن مخلوط شده فركانس ديگري را بوجود مي آورد . طبق قوانين مثلثات دو موج سينوسي چنانچه در هم ضرب شوند حاصل ضرب آنها داراي دو قسمت است كه اين دو قسمت يكي با فركانس مجموع دو ورودي )2w1+w ) و ديگري حاصل تفريق آنهاست
. (w1-w2)
Cosw1t * cosw2t=1/2 cos(w1+w2)t+1/2 cos(w1-w2)t
كه با حذف مؤلفه (w1+w2) توسط يك ***** پائين گذر مؤلفه دوم (W1-W2) باقي مي ماند. حال چنانچه فركانس اسيلاتور محليW2 طوري تغيير كند كه همواره با فركانس ورودي آنتن
w1 در كليه محدودة فركانسي اختلاف ثابتي داشته باشد ، نتيجه خروجي و ***** بعد از مخلوط شدن همواره يك فركانس خواهد بود. * به اين فركانس مياني يا (Intetmediate frequency) IF گفته ميشود كه كاركرد دستگاه را بسيار ساده تر ميكند چرا كه در اين حالت دستگاه در تمامي مراحل كار و باند فركانسي بايك فركانس مواجه خواهد بود . سيستم فوق يك سيستم سوپر هتروداين در گيرنده راديويي است ، كه در اكثر گيرنده ها اعم از راديو ، تلويزيون ، ماهواره و .....كاربرد دارد. در فرستنده ها نيز لازم است بمنظور رفع اثرات طبقات مختلف از اين روش استفاده شود .
يعني قبل از اينكه اطلاعات صدا و تصوير (Video-Audio روي حامل اصلي(Carrier) سوار شوند (مدوله شوند) ابتدائاً روي يك فركانس مياني (IF) مدوله شده سپس بعد از انجام اصلاحات لازم بر روي حامل اصلي مدوله گردند.
شكل زير را هم مطالعه كنيد :
clear.gif

ادامه دارد .
با تشكر.
موفق باشيد .
 

پیوست‌ها

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,644
نگاهي به فرستنده هاي تلويزيوني 2

با سلام : جلسه 2
ادامه از جلسه قبلي
در اين بلوك دياگرام تصوير ابتدا توسط يك مدولاتور و اسيلاتور محلي سوار بر سيگنال يا موج IFشده تا بتوان اشكالات و نواقص احتمالي در انتهاي سيستم ميكسر و تقويت كننده هاي بعدي را توسط مداري بنام تصحيح كننده (Corrector)آنها را اصلاح نمود تا اطلاعات با كيفيت مطلوب ارسال گردد .
قابل ذكر است كه در سيستم ارسال صدا و تصوير ، اطلاعات تصوير Video بصورت دامنه (AM) مدوله شده و اطلاعات صدا بصورت فركانس (FM) مدوله مي گردند.بر اين اساس در فرستنده هاي تلويزيوني دو فركانس IF وجود دارد يكي فركانس IFتصوير كه طبق استاندارد برابر38.9 مگا هرتز بوده و ديگري IF صدا كه MHZ 33.4استاندارد شده است از آنجايي كه ميكسر اصلي كانال نياز به ورودي IF با لول مناسب مي باشد لازم است يك تقويت كننده جهت تنظيم لول آن پيش بيني و قبل از ميكسر قرار داده شود .با توجه به اينكه صدا در فرستنده هاي تلويزيوني بصورت FM مدوله ميشود مي توان بلوك زير را براي آن رسم نمود .
clear.gif

بر اساس بلوك دياگرام فوق صدا ابتدا توسط اسيلاتور IFصدا 33.4 بصورت FM مدوله شده پس از تصحيح و تقويت در ميكسر اصلي روي فركانس كانال سوار مي شود .حال كه دو نوع اطلاعات صدا و تصوير را بصورت مجزا با هم بررسي كرديم مي توانيم بلوك دياگرام ساده يك فرستنده تلويزيوني را رسم و تشريح مينماييم .
به شكل زير توجه كنيد :
clear.gif

طبق استاندارد و بر اساس پهناي باند فركانسي تصوير5 .MHZ)5 ) براي اينكه صدا و تصويردر هم تاثير نگذاشته و تركيب نشوند همواره مي بايست بين آندو فاصله فركانسي وجود داشته باشد. بر اين اساس كه اين فاصله را با فركانس IF و در سطح IFايجاد مي كنند .همانگونه كه ملاحظه نموديد فركانس IF تصوير ( 38.9 ) و IF صدا ( 33.4 ) به ميزان ( MHZ5.5 ) بايكديگر اختلاف دارند .چرا كه با توجه به ارسال با هم صدا و تصوير اين اختلاف استاندارد شده است .شكل باند صدا و تصوير يك فرستنده بصورت زير است .
clear.gif

ملاحظه مي شود كه جاي IF صدا و تصوير پس از ميكس شدن (ضرب شدن)در خروجي فرستنده با يكديگر عوض شده است يعني صدا كه در IFپايين تر از تصوير قرار دارد درميكسر بالاتر از تصوير قرار گرفته است . دليل آن نيز بسيار ساده است كه به عمل ضرب دوفركانس كه قبلاً اشاره شد باز ميگردد .**
چون اختلاف فركانس IF صدا و تصوير يكبار در IF ايجاد شده اگر هر دو را با يك كرير و يك فركانس مخلوط كنيم در حاصل باز هم داراي اختلاف فركانس بين كرير صدا و تصويروجود خواهد داشت و تنها جاي كريرها با يكديگر عوض مي شود كه دليل آن نيز قبلاً ذكرگرديد. با توجه به بلوك دياگرام رسم شده از يك فرستنده تلويزيوني ملاحظه ميشود كه ازيك اسيلاتور كانال كه موج كرير را توليد ميكند به منظور مخلوط كردن يا مدولاسيون هر دو IF صدا و تصوير استفاده شده است . در بلوك دياگرام فوق همان قسمتهاي صدا و تصوير كه بطور مجزا تشريح شده رسم گرديده مضاف بر اينكه بمنظور جمع دو مؤلفه صدا و تصوير(كرير صدا وتصوير) از يك بلوك جمع كننده نيز استفاده شده است . جمع كننده صدا و تصوير در اين سيستم هاي ديپلكسور Diplexerنام دارد كه در آن خروجي تقويت كننده صدا و تصوير كه به آن اعمال شده است با هم جمع مي گردند و در نهايت به آنتن اعمال ميشوند . به اين ترتيب اطلاعات صدا و تصوير پس از طي مراحل ذكر شده به انرژي الكتريكي تبديل شده توسط آنتن بصورت موج الكترومغناطيسي منتشر ميشوند .حال كه با بلوك دياگرام كلي فرستنده آشنا شديم ميتوانيم نتيجه بگيريم كه قسمت كم قدرت يا اصطلاحاً اكسايتر فرستنده شامل كليه مدولهاي قبل از تقويت كننده را شامل مي شود . كه در بلوك دياگرام مذكور بصورت خط چين نشان داده شده است. در اينجا اين سؤال مطرحمي گردد كه آيا حتماً لازم است صدا و تصوير را بصورت مستقل تقويت نمود و نهايتاً جمع كرد يا اصولاً مي توان ايندو را يكجا و با هم تقويت نمود؟
پاسخ مثبت است چرا كه بر اين اساس سيستم بگونه اي طراحي ميشود كه صدا و تصوير را در سطح (محل )IF با هم جمع نمود و حاصل جمع را با يك تقويت كننده ارسال كرد قبل از پرداختن به اين موضوع لازم به ذكر است كه بر اساس استانداردهاي موجود لازم براي ارسال صدا و تصوير مي بايست نسبت ١٠ به ١ يا( ٢٠ به ١ در تكنولوژي جديد ) بمنظورارسال آنالوگ داشته باشند.يعني يك فرستنده آنالوگ ١٠ كيلو وات داراي قدرت تصوير ١٠كيلو وات و صداي ١ كيلو وات (يا 0.5 كيلو وات) داشته باشد . همچنين ذكر اين نكته ضروريست كه : قدرت يم (BEEM ) فرستنده آنالوگ تلويزيوني بر اساس قدرت تصوير بيان ميشود يعني در فرستنده 5 KW تلويزيوني قدرت فوق KW 5 همان قدرت تصوير ارسالي است و بر اساس مطالب بالا صدا با قدرت kw 0.5 يا W 250 ارسال مي گردد. اينك به تشريح ارسال صدا و تصوير با يك تقويت كننده مي پردازيم . همانگونه كه ذكر شد در روش صدا و تصوير در سطح IF با هم جمع شوند به بلوك دياگرام زيردوباره توجه كنيد .
clear.gif

در بلوك دياگرام بالا صدا و تصوير تبديل به IF شده توسط يك جمع كننده (كمباينر
ترانسفورمري) كنار يكديگر قرار ميگيرند . پس از اعمال تصحيحات لازم به ميكسر رفته روي كانال مورد نظر مدوله شده سپس تقويت مي گردند . از آنجائيكه در اين روش امكان توليد هارمونيكهاي ناخواسته در اثر تقويت وجود داشته و مثل شيوه قبل چيزي بنام ديپلكسور وجود ندارد از يك قيلتر ميان گذر بمنظور حذف هارمونيكهاي ناخواسته فوق استفاده كنيم .به روش قبل كه در آن صدا و تصوير هر يك داراي سيستم مستقل و تقويت كننده خاص خود است روش جدا از هم ياSeparate گوييم و به اين روش كه صدا و تصوير در IFبا هم جمع شده توسط يك تقويت كننده مشترك با هم تقويت مي شوند روش مشترك يا Commonمي ناميم . معمولاً فرستنده هاي با رنج قدرت بالا با استفاده از روش Separate طراحي و مي سازند . فرستنده هايي چون فرستنده هاي NEC پر قدرت و R&S از اين سيستم پيروي كرده اند در فرستنده هاي كم قدرت نظير تامكست2 KW و ديگر فرستنده هاي زيرW 500 مثل ميكروموج، سيمارسانا، تكتا و ... از روش Common استفاده شده است. در بعضي از فرستنده هاي پر قدرت نظير R&S Separate و NEC( KW 40) اين امكان بوجود آمده كه چنانچه تقويت كننده صدا و تصوير هر يك به هر دليلي آسيب ديد آنرا بصورت Common در آورد با يك آمپلي فاير پخش نمايند . در اينصورت مي بايست IF صدا را در محل IF تصوير جمع نموده و ديپلكسور را از مدار خارج نمود. به اين عمل مالتي پلكس كردن مي گويند كه امكان آن در فرستنده هاي R&S بصورت دستي و در NEC اتوماتيك فراهم شده است. حال كه با دو روش اصلي ارسال صدا و تصوير در فرستنده آشنا شديم به روشي اشاره ميكنيم كه در نوع Common و بمنظور استفاده از تنها يك اسيلاتور( IF بطور كلاسيك) ابداع شده كه عموماً در فرستنده هاي كم قدرت اين شيوه كاربرد دارد.

clear.gif

خسته نباشيد ادامه دارد .
با تشكر .
موفق باشيد .
 

پیوست‌ها

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,644
نگاهي به فرستنده هاي تلويزيوني 3

با سلام :جلسه سوم
ادامه از جلسه 2
در اين روش ابتدا توسط يك (Voltage control osc) VCO صدا را بصورت fm حول فركانس مركزي برابر( MHZ 5.5 ) مدوله كرده سپس توسط يك اسيلاتور IF با 38.9 مخلوط مي نمايند. در اين شرايط حاصل ضرب IF با 38.9 و سيگنال با فركانس MHZ 5.5 همان IF صدا يعني 33.4 خواهد بود. و تصوير مانند حالت اوليه سيستم Common مدوله مي گردد . تنها حسن اين روش صرفه جويي در يك اسيلاتور ديگر است كه با توجه به نوع سيستم وقدرت فرستنده مورد استفاده و طراحي قرار مي گيرد. البته اشكالات خاص خود را نيز دارد كه در اينجا به آن نمي پردازيم.
پارامترهاي كمي و كيفي فرستنده :
يك فرستنده تلويزيوني به لحاظ ارسال صدا و تصوير مي بايست از نظر استانداردهاي تعريف شده براي هر يك از اطلاعات تصوير و يا صدا داراي مقادير مشخص باشد .رعايت اين مقادير و ثابت نگاه داشتن آنها كيفيت پخش را تضمين ميكند. با توجه به نوع اطلاعات يعني صدا و تصوير استانداردهاي هر يك متفاوت است كه در اينجا به بخشي از آنها كه نقش اساسي دارند اشاره مي كنيم .
پارامترهاي كمي :
١- قدرت فرستنده : قدرت فرستنده كه از نظر مقدار با قدرت تصوير بيان مي شود مي بايست همواره ثابت باشد كه استفاده كنندگان(گيرنده تلويزيوني) هنگام كاردچار افت گين نشده از تصوير مطلوبي برخوردار باشد .
اين قدرت در سطح IF قابل تنظيم بوده و در محل هاي گوناگون نيز امكان تغيير آن
ايجاد شده است .كه مي توان تقويت كننده ها و ميكسر را نيز نام برد ولي عمدتاً تنظيم قدرت در سطح IF يعني IF آمپلي فاير و ميكسر كانال انجام مي پذيردو در تقويت كننده ها بندرت اينكار صورت ميگيرد . در كنار اين مسئله ، سيستمي نيز در فرستنده ها وجود دارد كه بصورت اتوماتيك اينكار راانجام ميدهد كه بنام( AGC) Automatic gain contشهرت دارد .
٢- قدرت برگشت :
در اثر عدم تنظيم دقيق طبقات فرستنده علي الخصوص خروجي تقويت كننده
ها مقداري از قدرت خروجي فرستنده به آنتن يا ديپلكسور به طرف تقويت كننده برگشت كرده يا اصطلاحاً رفلكشن ايجاد ميكند در حالت ايده آل اين ميزان برگشت قدرت مي بايست صفر باشد ولي در عمل همواره مقدار هر چند ناچيزي وجود دارد . چنانچه اين مقدار از حد معيني (برابر ٤% قدرت رفت) بيشتر باشد فرستنده دچار مشكل شده معمولاً سيستم حفاظتي آن ، فرستنده را خاموش مي كند تا آسيب كمتر شده دستگاه مورد تعمير قرار بگيرد .
٣- نسبت صدا و تصوير: همانگونه كه ذكر شد نسبت قدرت صدا و تصوير در فرستنده مي بايست ١ به ١٠ باشد . اين نسبت در تنظيم قدرت فرستنده (بند ١) لحاظ شده ثابت مي گردد . در صورت عدم ثبات اين نسبت ممكن است گيرنده دچار اختلال در دريافت صدا و يا تاثير صدا بر تصوير گردد .
٤- نقاط كار تقويت كننده ها: تقويت كننده هاي قدرت خروجي معمولاً داراي ولتاژو
جريان ثابتي هستند كه به ميزان آن قدرت از تقويت كننده گرفته مي شود .اين ولتاژ و جريان به( نقطه كار) تقويت كننده معروف است كه مي بايست ثابت باشد .در صورت بروز عيب در اجزاء تقويت كننده مانند لامپ و يا ترانزيستور اين نقطه از مقدار خود خارج شده ، كيفيت تصوير كاهش مي يابد .لذا مي بايست در كنترل فرستنده ها اين ولتاژها و جريانها همواره مورد نظر گيرند .
٥- پارامترهاي كيفي : صدا و تصوير علاوه بر داشتن قدرت در خروجي وپارامترهاي كمي مربوطه داراي پارامترهاي كيفي نيز هستند كه همانطور كه ذكر شد مي بايست طبق استاندارد و در حدود تعريف شده قرار داشته باشند .كليه پارامترهايي كه در اينجا ذكر ميشود در بخش پردازش تصوير و صدا و نيز بخش تثبيت كننده IF كنترل و تنظيم ميشود .
١- درصد مدولاسيون : همانگونه كه ميدانيد مدولاسيون تصوير در فرستنده تلويزيوني بصورت AM بوده و صدا بصورتFMمي باشد .لذا شاخص مدولاسيون در تصوير بصورت درصد مدولاسيون بميزان/5 ٨٧ % تنظيم و ثابت نگاه داشته ميشود .شاخص مدولاسيون صدا بصورت انحراف فركانس(Diviation) مطرح بوده و حداكثر تا (+/-50KHZ ) حول فركانس مركزي كرير
صدا تنظيم ميشود.
البته اين شاخصها در شرايط استاندارد و ورودي معينIV (ويزيون7 ،0 وسينك3،0) براي تصويرو٦٠٠ ميلي ولت(تحت فركانس I KHZ ) براي صداتعريف شده اند كه با تغيير آنها در بخش پردازش صدا يا تصوير مقادير آنها قابل تغييرو تنظيم مي باشند .به اين اعداد و ارقام بيشتر دقت كنيد :
M=(EC – Er )/EC *100 =2Ei /EC *100
clear.gif

٢- برش سطح سفيد: (White clipping)
بمنظور جلوگيري از اضافه مدولاسيون يا (over modulation) كه باعث اشباع شدن تصوير و بهم ريختگي آن ميشود ، مي بايست از بالا رفتن درصد مدولاسيون جلوگيري كرد .به اين منظور سيستمي در بخش پردازش تصوير وجود دارد كه ازافزايش بيش از حد (% 92 ) مدولاسيون جلوگيري مي نمايد ، بطوريكه چنانچه سطح ويدئو ورودي كه تعيين كننده درصد مدولاسيون است از حد مجاز فراتر رود آنرا برش داده در مقدار تعريف شده معين نگاه ميدارد تا مدولاسيون از مقدار استاندارد مجاز فراتر نرود .چون اين برش در سطوح بالاي ويدئو (نواحي سفيد) انجام بشود به آن برش سفيد يا (white clipping ) مي گويند.
٣- خطي بودن: (linearity)
يك فرستنده تلويزيوني و اصولاً كليه سيستم هاي ارسال اطلاعات مي بايست نسبت به كليه سطوح اطلاعات تصوير يا صدا با يك گين ثابت عمل نمايد چنانچه اين فرآينداشكال داشته باشد سيگنال دريافتي داراي يكنواختي لازم نخواهد بود . بعنوان مثال يك سيگنال ويدئو با شكل موج دندانه اره اي يا Ramp اگر بصورت يكنواخت وخطي تقويت نشود از نظر شكل دچار اعوجان و يا اصطلاحاً غير خطي مي شود ، به اين منظور سيستمي در فرستنده (در بخش پردازش تصوير و اصلاح IF)وجود داردكه خطي بودن كار فرستنده را تنظيم مي كند .

clear.gif

- پارامترهاي فازي
همانطور كه گفته شد سيستم از نظر لول و دامنه مورد تصحيح خطي بودن قرار مي گيرداطلاعات ارسال علاوه بر اين مي بايست نسبت به مشخصات فركانس و فازي نيز مي بايست داراي يكنواختي تقويت و ارسال باشد كه اين يكنواختي پارامترهاي ديفرانسيل فاز و گين و مجموعه تاخيرات يا Group delayنام داشته كه در قسمت اصلاح Corrector مورد تنظيم قرار ميگيرند .
تقويت كننده ها
١- تقويت كننده هاي لامپي
خروجي اكسايتر پس از آنكه به فركانس لازم جهت پخش رسيد نيازمند تقويت است تا به قدرت لازم براي پخش از طريق آنتن برسد لذا از طبقه يا طبقات آمپلي فاير استفاده ميكنند. يكي از تقويت كننده هاي مرسوم تقويت كننده هاي با استفاده از لامپ مي باشد كه عمدتاً لامپ مورد استفاده از نوع تتراد بوده در طبقات مياني يا انتهايي(final) قرارميگيرد. يك لامپ الكتروني جهت تقويت سيگنال نيازمند به باياس(تغذيه اوليه) دارد . باتوجه به مكانيزم و كاركرد لامپ ، اين ولتاژها از مقادير بالايي برخوردارند علي الخصوص در قدرتهاي بالا كه ولتاژها به KV نيز ميرسد.
با توجه به ولتاژ كار بالا ، تلفات توان زياد در لامپها مي بايست سيستمي در تقويت
كننده تعبيه شود تا اين تلفات قدرت را كه بصورت حرارت است دفع نمايد اين سيستم خنك كننده فرستنده است كه بصورت بادي يا آبي بسته به نوع لامپ مورد استفاده قرار مي گيرد.در اينجا ابتدا به نكاتي پيرامون لامپها مي پردازيم.
همانگونه كه ذكر شد لامپهاي مورد استفاده در فرستنده ها عمدتاً از نوع چهار قطبي يا تترود Tetrode هستند . در اين لامپها هر يك از پايه ها بصورت DC تغذيه ميگردند .جهت روشن شدن لامپ ميبايست فيلامان كه بعنوان هيتر عمل ميكند با ولتاژ تغذيه كم ٤تا ٩ ولت و جريان بالا تحريك شود همچنين جهت باياس كردن هر يك از پايه هاي لامپ مانند گريد ، اسكرين گريد و آند داراي ولتاژ مربوطه با شند كه بصورت مستقل كارميكنند. براي كاركردن مفيد لامپ ، لازم است فيلامان و كاتد(كه معمولاً بهم متصل يايكي هستند) به اندازه كافي گرم شوند لذا پس از روشن كردن فرستنده مدت زمان كوتاهي جهت گرم شدن لامپ صرف ميشود كه بنام Warm up timeمعروف است. همچنين پس از خاموش شدن فرستنده لازم است لامپ بتدريج سرد شود بهمين دليل بعد از قطع برق و تغذيه لامپ سيستم خنك كننده فرستنده مدتي مشغول بكار بوده تا لامپ را خنك كند كه به coolingtimeمعروف است . پس از خنك شدن لامپ سيستم خنك كننده نيز خاموش و فرستنده كاملاً از
كار مي افتد.
زنجيره حفاظتي(chain of security)
فرستنده در حال كار داراي ولتاژ و جريان و نيز انرژي RF زيادي در نقاط مختلف خوداست .كه با توجه به اثرات اين ولتاژ و جريانها هنگام كار الزام ميدارد سيستم ها جهت حفاظت فرستنده و پرسنل از خطرات و آسيبهاي احتمالي در فرستنده پيش بيني شود. اين سيستم به زنجيره حفاظتي معروف بوده و روي مؤلفه ها و پارامترهاي زير عمل مي كند .
١- برق اصلي
٢- اضافه ولتاژ
٣- اضافه جريان
٤- حرارت
٥- برگشت موج
٦- حفاظت ولتاژ فشار قوي يا High voltage
بمنظور حفاظت از اين موارد سنسورها و سوئيچ هاي خاصي تعبيه ميشود كه در اثر بروزمشكل در هر يك ضمن هشدار فرستنده را خاموش ميكند.لذا در هنگام كار كردن با فرستنده ها علي الخصوص لامپي كه با ولتاژ بالا كار ميكنند دقت به موارد فوق حائز اهميت بسيار بالايي است. در فرستنده هاي لامپي معمولاً در
قسمت تغذيه H.Vسيستمي استفاده شده كه هنگام دسترسي به آن فرستنده را خاموش ميكند. اين سيستم توسط يك سوئيچ كه بر روي درب قسمت H.Vقرار دارد عمل ميكند بطوريكه اگر در حال كار فرستنده دربهاي مربوط به تغذيه H.V و يا نقاطي كه داراي H.V هستند باز شود فرستنده بطور اتوماتيك خاموش ميگردد . البته وجود يك سيستم حفاظتي مبين ايمني % 100 نبوده هنگام كار كردن يا سرويس كردن در نقاط مختلف فرستنده خصوصاً طبقه آخر كه با ولتاژ بالاكار ميكند لازم است فرستنده كاملاً خاموش و نقاط حساس توسط عصاي زمين تخليه شده سپس مورد بازديد و تماس قرار گيرد .
تقويت كننده هاي ترانزيستوري:
اين تقويت كننده ها بر اساس خاصيت تقويت كنندگي ترانزيستور كار ميكنند كه در آنها از انواع ترانزيستورهاي تقويت كننده RFبا قدرتهاي مختلف استفاده شده است. اين ترانزيستورها در ولتاژ باياس حدود30-40V كار ميكنند لذا وضعيت آنهادر لامپ عدم نياز به ولتاژ بالاست كه ايمني آنها را افزايش ميدهد. بر همين اساسي يك مجموعه ازترانزيستورهاي فوق در داخل يك يونيت بعنوان واحد تقويت كننده قرار دارد كه با توجه به قدرت لازم از چند يونيت در كنار هم جهت افزايش قدرت استفاده ميشود خروجي اين يونيتهاتوسط يك جمع كننده بنام كمباينر با يكديگر جمع شده به آنتن ميرود .

clear.gif

در شكل فوق سيگنال RF ورودي ابتدا توسط يك مدار پري آمپلي فاير تقويت شده افزايش دامنه پيدا ميكند . سپس يك پري آمپلي فاير درايور (راه انداز ) قدرت اوليه را افزايش داده پس از تقسيم شدن به تعداد بردهاي آمپلي اصلي به قدرت لازم رسيده و نهايتاً با هم جمع شده خارج ميشوند .
نكته حائز اهميت اينكه در جمع شدن قدرت يونيتهاي تقويت كننده مي بايست فاز آنها بايكديگر مساوي باشند تا خروجي ماكزيمم و برگشت ناشي از عدم تطبيق مينيمم گردد درشكل زير بلوك دياگرام فرستنده با طبقات تقويت ترانزيستوري رسم شده است .
clear.gif

حسن عمده استفاده از آمپلي فايرهاي موازي در فرستنده هاي تمام ترانزيستوري آن است كه بر خلاف سيستم لامپلي چنانچه يكي از طبقات (يونيت ها) تقويت كننده از كار بيفتد تنها قسمتي از قدرت خروجي كاسته ميشود و برنامه قطع نمي گردد . در صورتيكه در فرستنده هاي لامپي با از كار افتادن تقويت كننده نهايي يا درايو آن پخش مختل شده قطع ميگردد .
سيستم خنك كننده در فرستنده هاي تلويزيوني :
همانگونه كه قبلاً ذكر شد يك فرستنده پر قدرت تلويزيوني مي بايست داراي سيستم خنك كننده مناسب باشد تا انرژي تلف شده در طبقات مختلف علي الخصوص تقويت كننده هاي قدرت را كه بصورت گرماست به خارج دفع نمايد . اين سيستم بدو صورت هوا خنك (فشارباد) و يا مايع(آب) خنك طراحي و ساخته مي‌شود .
سيستم اغلب فرستنده هاي تمام ترانزيستوري بصورت هوا خنك بوده كه با استفاده از يك بلوور Blowerقوي (همراه يك رزرو فعال) فشار هواي لازم را بمنظور خنك كردن طبقات و با هدايت هواي فشرده به آمپلي فايرها از طريق كانالهاي مخصوص تعمين مي‌نمايد .البته فرستنده هايي نيز ساخته شده كه از طبقات ترانزيستور جهت تقويت خروجي استفاده شده ليكن داراي سيستم خنك كننده آبي ميباشند( فرستنده kw10 شبكه اول جماران . (در شكل زير يك نمونه از مسير هوا در سيستم خنك كننده فرستنده هاي تمام ترانزيستوري ولامپي را مشاهده مي‌كنيد .

clear.gif

لوازم جانبي فرستنده :
١- راك مونيتورينگ :
جهت كنترل و نظارت بر كار فرستنده لازم است تجهيزاتي كنار فرستنده نصب گردد اين تجهيزات شامل يك گيرنده تلويزيوني بصورت حرفه اي بنام دمدولاتور- يك سيستم تثبيت صدا و تصوير كه وظيفه توزيع صدا و تصوير ورودي فرستنده را نيز بر عهده دارد بنام ليميتر و – (Video Divided Amplifier) VDAمونيتور رنگي جهت ديدن تصوير ورودي و خروجي فرستنده – اسيلوسكوپ يا نشاندهنده شكل موج(wave for monitor) جهت اندازه گيري شكل موج ورودي و خروجي فرستنده و نقاط مختلف آن و در نهايت سيستم توزيع سيگنال يا patch pannelكه سيگنالهاي موجود در فرستنده اعم از ورودي و مونيتورينگ را به نقاط ديگر مانند دمدولاتور ، مونيتور و ...... مرتبط ميكنند .
٢- دامي لود(آنتن مصنوعي ) :
جهت كاليبراسيون و تنظيم فرستنده لازم است تنرژي خروجي فرستنده روي يك بار مصنوعي مصرف شود چرا كه سيگنال تست كه به فرستنده اعمال ميشود لزومي بر پخش آن از طريق آنتن به چشم نمي خورد .بار مصنوعي يك مقاوت اهمي خالص است كه داراي يك سيستم خنك كننده روغني يا آبي است كه داخل يك محظه اي قرارداده شده است . قدرت قابل تحمل اين مقاومت متناسب با قدرت فرستنده انتخاب ميشود در استفاده از اين سيستم لازم است سطح روغن يا آب داخل دامي لود و نيز فنهاي خنك كننده آن بطور مرتب مورد بازديدقرار گيرد
٣- يو لينك(U-Link)
جهت اتصال فرستنده به آنتن يا دامي لود در فرستنده هاي بدون كامل از ارتباط U-Linkاستفاده مي‌كنند .رابط U-Link يك خط كواكسيال u شكل است كه خروجي فرستنده را به يكي از دو مسيرآنتن يا دامي لود وصل ميكند. البته روي سيستم فوق سنسورها يا سوئيچ هاي مربوط به حفاظت جهت اطمينان از اتصال خروجي فرستنده به يكي از دو سيستم مذكور نصب ميشود .
٤- دهيدراتور :
بمنظور حفاظت فيدر و آنتن از ورود رطوبت به داخل آن از يك دستگاه افزايش فشار درداخل فيدر استفاده ميشود كه دهيدراتور نام دارد به اين منظور دهيدراتور هواي داخل فيدر رابصورت خشك و با فشار ي بيش از فشار محيط نگاه ميدارد اگر دهيدراتور در سيستم آنتن وجود نداشته باشد و يا با اشكال كار كند در فصول بارندگي رطوبت وارد فيدر شده منجر به برگشت انرژي و عدم تطبيق سيستم آنتن ميگردد لذا بازديد از دهيدراتور نيز از مسائل بسيارضروري در ايستگاههاي تلويزيوني است .در ادامه گيرنده هاي تلويزيوني بيشتر مورد بحث قرار ميگيرد .
با تشكر.
موفق باشيد .
 

پیوست‌ها

آخرین ویرایش:

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,644
انتشار امواج تلويزيوني و دريافت انها

با سلام :
حالا كه اطلاعاتي از نحوه ارسال تصاوير در تلويزيون بدست اورديد جا دارد اشاره اي هم به نحوه انتشار امواج داشته باشيم تا بريم سر اصل مطلب گيرنده هاي تلويزيوني :
الف :نحوه انتشار امواج :
امواج رادیویی از آنتن فرستنده بصورت خط مستقیم دور می شوند اما بعضی از امواج با فرکانس های بخصوص دارای خاصیت انعکاسی یا انکساری از طبقات بالای جو یا اجسام دیگر می باشند .
آنتن های فرستنده زمینی َ دو موج را ارائه می دهند یکی موج زمینی که در امتداد سطح زمین حرکت می کند و دیگری موج آسمانی که در قسمت بالای جو عمل انتشار را انجام می دهد .شدت موج زمینی با دور شدن از آنتن فرستنده بخاطر جذب انرژی توسط زمین بتدریج کم می شود . افت موج زمینی با اضافه شدن فرکانس افزایش می یابد و بالاتر از ۵/۱ مگاهرتز این افت خیلی زیاد می شود.
در موج آسمانی وقتی به لایه یونسفر جو برسد ممکن است در نتیجه خاصیت انکساری خم شده و به سمت زمین برگردد که بستگی به غلظت و عمق طبقه یونسفر دارد و در حقیقت موج آسمانی در فاصله های خیلی دور از فرستنده به زمین بر می گردد که این خاصیت اساس ارتباطات راه دور است .
clear.gif


هرچه فرکانس موج زیاد تر باشد این خاصیت انعکاسی یونسفر کمتر می شود بطوریکه امواج باند ( VHF ) به ندرت منعکس می شوند و امواج باند ( UHF ) به راحتی از یونسفر رد می شوند عملا دریافت موج در نتیجه انکسار و انعکاس امکان پذیر است . تحت بعضی شرایط دمایی لایه تروپسفر جو که از لایه های پایین اتمسفر می باشد روی امواج VHF اثر می گذارد که این امواج تا مسافات خیلی دور منتشر می گردند . چنین دریافت غیر عادی بوسیله تغییرات تناوبی هوا بوقوع می پیوندد . در حال حاضر انتقال امواج تلویزیونی از فرستنده به دو طریق صورت می گیرد :
۱ - انتقال از طریق تکرار کننده های زمینی ( رله ها )
که در این نوع از فرستنده اصلی و به فاصله های معینی در نقاط مرتفع تکرار کننده هایی نصب می شود که امواج را از فرستنده دریافت و به مناطق مورد نظر می رسانند . در این روش بعضی از نقاط که اصطلاحا بعنوان نقاط کور از آن ها یاد می شود قادر به دریافت برنامه های تلویزیونی نیستند که گاهی بعلت نیاز به تکرار کننده های زیاد تحت پوشش قرار دادن آن مناطق از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست همچنین در هر مرحله تکرار مقداری از کیفیت تصویر اصلی کاسته می شود .
۲ - انتقال از طریق ماهواره
clear.gif

استفاده از ماهواره در سال های اخیر بسیار زیاد شده است که موارد ذیل را می توان بعنوان محاسن استفاده از ماهواره ذکر کرد :
ــ با بهره گیری از ماهواره دیگر هیچ نقطه کوری متصور نیست چون حتی مناطقی که کاملا در بین کوه ها محصور هستند به راحتی تحت پوشش ماهواره قرار می گیرند .
ــ با استفاده از ماهواره بعنوان تکرار کننده کیفیت تصاویر بسیار خوب است چون بین فرستنده اصلی و گیرنده فقط یک رابط یعنی ماهواره وجود دارد .
ــ تعداد کانال های بسیاری بطور همزمان میتواند توسط یک ماهواره ارسال شود و یک ماهواره به راحتی چندین کشور را تحت پوشش قرار می دهد .
تعداد سطر های تصویر
تعداد این سطر ها در استاندارد های مختلف متفاوت است . مثلا در اروپا ۶۲۵ - امریکا ۵۲۵- انگلیس ۴۰۵ - فرانسه ۸۱۹ سطر است . هرچه تعداد سطر های تصویر بیشتر باشد وضوح تصویر بیشتر و تصویر به واقعیت نزدیکتر است . در سیستم تلویزیونی ایران استاندارد ۶۲۵ سطر انتخاب شده است . در لامپ تصویر تلویزیون شما و همینطور دوربین فرستنده در هر ثانیه ۵۰ بار تصویر از بالا به پایین جاروب می شود . منتها در هر ثانیه ۵۰ تصویر یک خط در میان یعنی ۲۵ تصویر کامل تشکیل می شود . به این معنی که ابتدا سطر اول بعد سطر سوم بعد پنجم و .... تا آخر جاروب می شود و در جاروب بعدی خط های جا افتاده یعنی سطر دوم ــ چهارم ــ ششم و .... جاروب می شوند ولی برای چشم انسان ۵۰ تصویر در ثانیه مشابه سازي می شود .
clear.gif


مشخصات یک کانال استاندارد
محدوده فرکانسی اشغال شده توسط سیگنال های مدوله شده صوت و تصویر را یک کانال تلویزیونی می گویند .
کانال های استاندارد تلویزیون
در استاندارد CCIR_B در محدوده VHF يازده كانال در باند هاي I و III و درمحدوده UHF جهل و هشت كانال در دو باند IV و V ( باند چهار و پنج ) استفاده مي شوند كه در جدول شماره 1 نشان داده شده است .
آنتن و مدار هاي وابسته به آن وظيفه اصلي آنتن دريافت امواج حامل صوت و تصوير است . انتخاب نوع آنتن بستگي به شرايط سيگنال - محل - امكانات و .... دارد كه مهمترين مشخصه اي كه معمولا بايد مورد توجه قرار گيرد نوع باند مورد استفاده است . آنچه مسلم است آنتن باند يك يعني كانال هاي ( 4 - 3 - 2 - ) فقط مناسب همين باند است و براي باند III و باند UHF مناسب نيست . هرچه فركانس موج بالاتر باشد طول موج كوتاه تر مي شود و بالعكس . مي دانيم باند I (يك) تلويزيون داراي فركانس كمتر از باند III است پس طول موج آن بلند تر است و براي دريافت آن كانال ها آنتني با شاخه هاي بلند تر مورد نياز است . طول
شاخه هاي آنتن باند III كمتر از باند يك و طول شاخه هاي آنتن باند UHF خيلي كمتر از دو نوع قبلي است . پس اولين مشخصه اي كه بايد در نظر داشت اين است كه چه كانالي را مي خواهيم دريافت كنيم و به تناسب از آنتن همان باند استفاده كنيم .چون در كارخانه طول هر كدام از ميله ها و همچنين فاصله بين آن ها براي باند مخصوص دقيقا محاسبه مي شود بنابر اين از دستكاري و اضافه و كم كردن قطعات بنا به سليقه بايد خودداري شود .
clear.gif

با از بین رفتن یک نیمه از عنصر هدایت کنده اثرات تداخلی زیاد شده و بهره را کمی کاهش می دهد
کابل
کابل مورد استفاده بر دو نوع می باشد . نوع دو سیمه که دارای امپدانس ۳۰۰ اهم است و در تلویزیون های سیاه و سفید استفاده می شود و کابل هم محور یا کواکسیال ( برای تلویزیون های رنگی )که دارای امپدانس ۷۵ اهم است و دارای یک مغزی است و یک شیلد که حفاظ سیم مغزی می باشد . چنانچه ورودی تلویزیون ۷۵ اهم بوده و لازم باشد از کابل کواکسیال استفاده شود حتما می بایست آنتن مجهز به بالون تطبیق که اصطلاحا به آن مچینگ می گویند باشد .
تیونر
کار تیونر دریافت سیگنال ضعیف از آنتن و تقویت آن و انتخاب کانال دلخواه است . اغلب تلویزیون ها علاوه بر تیونر ( وی اچ اف ) دارای تیونر جداگانه ای برای محدوده ( یو اچ اف ) هستند .این تیونر ها برای جلوگیری از تشعشع و یا تداخل و ممانعت از تاثیر فرکانس های دیگر هر یک داخل محفظه ای فلزی تعبیه می شوند .
طبقه IF وآشکار ساز تصویر ( picture IF & detector section )
وقتی کانال توسط تیونر انتخاب شد یعنی یک فرکانس خاص اجازه عبور پیدا کرد باید بیشتر تقویت شود که این وظیفه بر عهده این طبقه از تلویزیون است . IF اول کلمات Inter frequency به معنی فرکانس میانی است . در این طبقه حامل IF تصویر حدود ده برابر نسبت به حامل IF صوت بیشتر تقویت می شود . در بخش آشکار ساز سیگنال تصویر و صوت که روی موج حامل سوار بودند اینجا باید به اصطلاح پیاده شوند و هر کدام به طبقه بعدی برای تقویت نهایی اعمال شوند ....
طبقه AGC (كنترل خودكار ضريب تقويت )
همانطور كه قبلا گفته شد گيرنده تلويزيون در تمام مدت تحت كنترل فرستنده است و به همين منظور اطلاعات خاصي براي كنترل روي موج حامل كه به آنتن مي رسد سوار شده اند . يكي از اين موارد كنترل ضريب تقويت امواج دريافتي است . موج دريافتي فقط بايد تا حد معيني تقويت شود و گرنه در اثر تقويت زياد پالس هاي همزماني دچار اشكال مي شوند و همزماني تصوير به هم خورده و مشكلات ديگري نيز پديد مي آيد ، اگر اطلاعات رسيده به آنتن ضعيف باشد اين مدار اجازه تقويت بيشتر را مي دهد ولي اگر اطلاعات خيلي قوي باشد بايد تقويت كمتري صورت گيرد.زماني كه قدرت امواج ورودي به آنتن خيلي زياد باشد تنها كنترل ضريب تقويت طبقات IF
كافي نيست و احتياج است كه ضريب تقويت تقويت كننده RF در طبقه قبل يعني تيونر هم كنترل شود كه AGC اين كار را هم بطور اتوماتيك انجام مي دهد
طبقه تقويت تصوير و لامپ تصوير Video section & picture Tube) )
ديديم كه در طبقه آشكار ساز ، سيگنال تصوير از موج حامل جدا شد ولي اين سيگنال براي اينكه به لامپ تصوير اعمال شود هنوز ضعيف است وبايد تقويت شود . الآن اين اطلاعات حدوديك ولت قدرت دارند در حاليكه براي اعمال به لامپ تصوير بايد حدود 50 تا 100 ولت قدرت داشته باشند . در اكثر تلويريون ها كنتراست تصوير قابل تنظيم است و بوسيله يك پتانسيومتر كه در اختيار استفاده كننده مي باشد تغيير مي كند ( در تلويزيون هاي جديد اين كنترل هابوسيله دكمه هايي روي ريموت كنترل قابل تنظيم است ) در اصل ما با تنظيم اين پتانسيومتر ميزان تقويت را كم يا زياد مي كنيم تا تصوير ايده آل بدست آيد.
در اين قسمت بايد از ورود سيگنال صوتي ايجاد شده در آشكار ساز به طبقه تصوير ممانعت شود چون با ورود اين سيگنال ها تصوير ما دچار اختلال خواهد شد به همين منظور از يك مدار هماهنگ بازدارنده استفاده شده كه به آن تله IF تفاضلي گفته مي شود ( Inter carrier Trap ) كه مانع ورود اين سيگنال ها به طبقه تقويت تصوير مي شود
لامپ تصوير تلويزيون و مدار هاي وابسته
اطلاعات تصوير توسط طبقه تقويت تصوير به اندازه كافي تقويت شده و آماده اعمال به لامپ تصوير هستند . در اينجا بهتر است در باره ساختمان لامپ تصوير مختصري توضيح داده شود.
لامپ تصوير داراي دو جزء اصلي است :
1 – الكتروگان Electro Gan كه وظيفه تهيه شعاع الكتروني را بر عهده دارد و از فيلامان ، كاتد ، شبكه كنترل آند شتاب دهنده ، آند كانوني و آند اصلي تشكيل شده است.
clear.gif

– قسمت شيپوري لامپ تصوير كه در جلو آن قرار دارد و در تلويزيون هاي سياه و سفيد جدار داخلي آن از ماده فسفر سانس پوشيده شده است . جدار داخلي و خارجي قسمت شيپوري از لايه زغالي ( گرافيت ) پوشيده شده كه هادي مي باشد . جدار خارجي به شاسي تلويزيون متصل مي شود اما جدار داخلي به آند دوم كه همان آند اصلي لامپ تصوير است متصل است . در خروجي طبقه افقي ولتاژ خيلي زياد ( High voltage ) ساخته مي شود كه توسط كابل « هاي ولتاژ » به محلي به نام اكودك( Aquadag ) به جدار خارجي لامپ متصل مي شود . محل اتصال كابل « هاي ولتاژ » به لامپ قابل جدا شدن است كه بخاطر جلو گيري
از ايجاد جرقه و برق گرفتگي داراي پوشش پلاستيكي است كه به آن پستانك «هاي ولتاژ » مي گويند .مقدار ولتاژ ايجاد شده در اين قسمت براي تلويزيون هاي سياه و سفيد معمولي بر حسب اندازه آن ها بين 9 تا 20 هزار ولت است . سيم پيچ هايي كه دور گردن لامپ تصوير تعبيه شده اند به يوك ( ( Yoke معروف هستند كه وظيفه آن ها انحراف افقي و عمودي شعاع الكتروني است كه از كاتد پرتاب مي شود.سيگنال تصوير كه از طبقه تقويت تصوير خارج مي شود به كاتد و يا شبكه كنترل لامپ تصوير اعمال مي شود و اين سيگنال ميزان شعاع الكتروني را تعيين مي كند و باعث مي شود كه شعاع الكتروني در حين جاروب نقاط صفحه لامپ تصوير ، روشنايي هاييمتناسب با تصوير را ايجاد كند . يك پتانسيومتر هم در مدار كاتد لامپ تصوير قرار مي گيرد كه بنام برايتنس ( Brightness control ) معروف است و ميزان روشنايي متوسط تصوير را قابل تغيير مي سازد اين پتانسيو متر و پتانسيومتر كنتراست و همچنين ولوم صدا جزو كنترل هاي تماشاچي بوده و در جلو كابينت تلويزيون نصب مي شوند/ در قسمت هاي قبل گفته شد كه علاوه بر سيگنال صوت و تصوير ، پالسهاي ديگري روي موج حامل سوار مي شوند كه با حذف هر كدام از آن ها يا ايجاد اختلال دركاركرد آن ها اشكالاتي در كار گيرنده و تصوير و صوت دريافتي ايجاد مي شود . يكي ديگر از اين پالس ها به نام پالس هاي محو كننده افقي و عمودي است . شعاع الكتروني در حال جاروب وقتي به انتهاي يك خط مي رسد قاعدتا بايد به ابتداي خط بعدي منتقل شود يا هنگامي كه صفحه از بالا تا پايين جاروب شد بايد خيلي سريع به بالاي صفحه برگردد و اولين خط را از سمت چپ جاروب كند كه همين برگشت شعاع الكتروني اگر در روي صفحه لامپ تصوير اثرش مشخص شود باعث اختلال در تصوير مي شود.
براي حذف اين خطوط برگشتي هم پالس هايي از فرستنده ارسال مي شود. مقدار ولت رساني به لامپ تصوير و همچنين سيگنال مركب تصوير كه شامل سيگنال تصوير و پالس هاي محو كننده افقي و عمودي و پالس هاي همزماني است طوري محاسبه مي شود كه به ازاي پالس هاي محو كننده كه در سيگنال مركب تصوير موجودند لامپ به حالت قطع افتد تا اثر برگشت شعاع الكتروني روي تصوير مشاهده نشود ولي چون مقدار ولت رساني به لامپ تصوير توسط پتانسيومتر برايتنس هم قابل تغيير است در مواقعي كه روشنايي صفحه زياد است امكان دارد كه پالس هاي محو كننده قادر به محو كامل شعاع برگشت نباشد . به همين دليل
معمولا از طبقات خروجي افقي و عمودي پالس هايي بنام پالس هاي محو كننده افقي و عمودي به كاتد يا شبكه لامپ تصوير اعمال مي شود تا قطع شعاع الكتروني رادر زمان برگشت تضمين كند.
طبقات IF و تقويت صوت Sound If & Amplifier
طبقه IF صوت د رتلويزيون معمولا از دو يا سه طبقه تقويت تشكيل شده كه پس از تقويت لازم سيگنال IF صوت را به آشكار ساز FM تحويل مي دهد.
اين سيگنال صوت آشكار شده سپس از طريق ولوم صدا به طبقات تقويت صوت اعمال مي شود ( آمپلي فاير صوتي ) كه پس از تقويت لازم به بلندگوي دستگاه اعمال مي گردد .
طبقه همزماني sync . section
وظيفه اين طبقه برقراري همزماني لازم بين نوسان ساز هاي جاروب فرستنده و گيرنده است كه اين عمل را به كمك پالس هاي همزماني افقي و عمودي كه در سيگنال مركب تصوير موجود است انجام مي دهد . به اين ترتيب كه پس از دريافت سيگنال مركب تصوير ، پالس هاي همزماني را جدا مي كند و به دو مدار بنام هاي مشتق گير و انتگرال گير اعمال مي كند.مدار انتگرال گير فركانس HZ 50عمودي و مشتق گير فركانس HZ 15625 افقي را از خود عبور مي دهند كه پالس هاي عمودي مستقيما به نوسان ساز عمودي دستگاه اعمالمي
شود وي پالس هاي افقي چون داراي فركانس زياد هستند ممكن است نويز همراه داشته باشند مستقيما اعمال نمي شوند . در اينجا از يك مدار كنترل خودكار فركانس يا AFC ( Automatic Frequency ) استفاده مي شود كه اين مدار داراي دو ورودي است . يكي پالس هاي همزماني و ديگري موجي كه از خروجي مدار افقي تلويزيون يا ( خروجي بخش هوريزانتال ) دريافت مي كند . مدار AFC اين دو موج را با هم مقايسه مي كند و در صورت عدم همزماني ولتاژ تصحيحي ايجاد مي كند كه به نوسان ساز افقي تلويزيون اعمال مي شودتا بتواند خودش را با فرستنده همزمان كند.
در ادامه تك تك مدول هاي فوق تشريح و اموزش ادامه دارد .
با تشكر .
موفق باشيد .

لينك سؤالات براي تسهيل شما :

http://www.irantk.ir/showthread.php?t=361

 

پیوست‌ها

  • 5.3 کیلوبایت بازدیدها: 3,895
  • 29.7 کیلوبایت بازدیدها: 3,891
  • 18.2 کیلوبایت بازدیدها: 4,041
  • 7.8 کیلوبایت بازدیدها: 3,865
  • 14.5 کیلوبایت بازدیدها: 3,929

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,644
عیب یابی تیونر و if

عیب یابی تیونر و IF
عیوب این طبقات عبارتند از :
1 – تصویر برفکی
2 – برنامه دریافت نمی شود .
3 – قطع یکی از باندها
UHF ، VHF I ویا VHF II

4 – فقط راستر داریم .
5 – اعوجاج در تصویر دیده می شود .
6 – کانالها فاین نمی شوند .
7 – بعد از مدتی کار کانال ها کم کم از فاین خارج می شود .
بررسی عیوب :
1 – عیب یابی در هنگام تصویر برفکی
در این حالت فرض برآن است که آنتن سالم می باشد.
ونیز توجه به تغذیه درست تیونر در لحظه اول عیب یابی حائز اهمیت است .
الف ) : ابتدا ورودی تیونر را کنترل می کنیم گاهی در ورودی خارج از جعبه تیونرها فییشها و فیل ترهایی جهت حذف فرکانس پائین تراز 47 مگاهرتز(پایین تر از باند یک تلویزیونی ) قرار می دهند وگاهی این فیل تر نیز در داخل تیونر واقع است به هر حال مسیر ورودی تیونر را دقیقاً کنترل می کنیم در این مورد سالم بودن دو عدد دیود محافظ ورودی انتن که مواری انتن در تیونر قرار دارد خیلی مهم است ... و هم چنین فیش ورودی آنتن اکثرا ً در داخل جعبه تیونر شکسته شده وقطع می گردد به صورتیکه از خارج تیونر قابل روئیت نیست آنرا به دقت بررسی می کنیم .

ب ) : ضعیف شدن ترانزیستور RFدر داخل تیونر نیز این اشکال را به وجود می آورد در این حالت گاهی فقط یکی از باندها ضعیف می شود و گاهی هرسه باند در حالیکه یکی از باندها برفکی است احتمال خرابی ترانزیستور RF همان باند بیشتر است . البته گاهی نیز هرسه باند ضعیف در یافت می شود در این حالت بیشتر از ورودی آنتن و مسیر مشترک هرسه باند که معمولاً از ********** های ورودی آنتن می گذرند و بررسی در این مورد به دلیل کوچک شدن قطعات داخل تیونر نیاز به حوصله زیادی دارد .
2 – عیب یابی در وضعیت : برنامه دریافت نمی شود .
الف ) : در آغاز عیب یابی ولتاژ های تیونر را اندازه گیری نموده در صورتیکه تیونر دیجیتالی است پالس های
SDA و SCL را کنترل کنید . معمولا یک مقاومت حدود 7/4 کیلویی این مدار ها را به خط تغذیه 5 ولت وصل میکند(گاها مقاومت جعبه ای ) که خرابی انها بیشتر دیده شده است .
و هم چنین اگر ولتاژ تیونینگ ( 0 الی 30 ولت ) در تیونرهای معمولی و هما ن 30 ولت یا 33 ولت در دیجیتالی نداشته باشیم عمل تنظیم شدن کانالها در داخل تیونر انجام نمی شود .
ب ) :
IC سوئیچ باند و ترانزیستورهای سوئیچ باند را کنترل کنید . توجه داشته باشید در هنگام عیب یابی باندها را عوض نموده و سوئیچ کردن این ولتاژ هارا روی تیونر کنترل کنید .
۴– فقط راستر داریم :
الف : در این حالت ابتدا خروجی تیونر را آزاد می کنیم و سپس اگر سوئیپ ژنراتور و یا ژنراتور RF در اختیار داریم آنرا روی سیگنال 38.9 کریر دوم تصویر تنظیم می کنیم و سیگنال را توسط یک خازن عدسی یک نانو فاراد به ورودی IF تزریق می کنیم اگر خطوط سیاه و سفید موازی هم روی صفحه نمایش تشکیل شد علامت سالم بودن IF می باشد و باید عیب را در تیونر جستجو کنیم .
ب : در صورتیکه دستگاههای مورد نیاز را نداشتیم می توانیم از یک دستگاه انژکتور ساده که می توانیم به وسیله یک مدار ساده مولتی ویبراتور با فرکانس زیاد ساخته و از آن بهره ببریم . البته چون مولتی ویبراتورهای خروجی مربعی می دهند هارمونیهای زیادی تولید کرده و پاسخ لازم را برای تست می دهند . پس آنرا ساخته به همان شکل فوق سیگنال تولیدی را به ورودی IF تزریق می کنیم . (مدارات ساده ای در بخش مدارات الکترونیک اپلود شده است )
ج : تعمیر کاران مجربتر از وجود یک پنست می توانند استفاده نموده و پاسخ لازم را از نویز وارده به IF بگیرند .
د :وقتی که محدوده عیب به تیونر ختم می شود ابتدا ولتاژ تغذیه اصلی تیونر چک شود و سپس ولتاژ agc تاخیری کنترل گردد . ولتاژ سوئیچ باندها روی پایه های تیونر کنترل شود در نهایت اقدام به تعویض تیونر می کنیم . (معمولا روی بدنه فلزی تیونر این پایه ها شرح داده شده است )
5 - اعوجاج در تصویر داریم :
1 – تغذیه IF و تیونر کنترل شود :
ضمن اندازه گیری ولتاژ تغذیه خازنهای تغذیه IF و تیونر کنترل شود .
2 - در صورتیکه AGC به طور آزاد اجازه تقویت بیش از اندازه تقویت کننده های IF و یا تیونررا بدهد تصویر می تواند کج ومعوج شده ویا عدم سینک ایجاد شود چون پالسهای سنکرون که در پیک اطلاعات تصویر واقع شده اند بر اثر تقویت زیاد برش خورده و ازبین می روند . پس در حالت اعوجاج در تصویر غیر از تغذیه IF باید به AGC و عمل کرد آن نیز توجه نمود .
ادامه دارد خسته نباشید .
با تشکر .
موفق باشید .
 

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,644
عیب یابی ورتیکال

با سلام :
ادامه از جلسه قبلی :
عیب یابی ورتیکال
الف : ارتفاع تصویر کم است :
1 - ابتدا خازن های الکترولیتی مدار را کنترل کنید ( با خازن سنج می توان آنها را تست نمود ) چون با کم شدن ظرفیت خازنهای بای پس بهره تقویت پائین می آید و ارتفاع تصویر کم می شود . و حتی گاهی دیده شده که مقاومتهای کم اهم مدار [hide] [/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide]خصوصاً اگر از جنس متال اکسید باشند افزایش اهم پیدا می کنند و موجب کم شدن ارتفاع تصویر می شوند .
2 – در صورتیکه با تعویض خازنها مشکل رفع نشود . با پتانسیومتر
Hight یا در منو سرویس می توان دامنه آن را تنظیم نمود. دراین صورت مشکل به راحتی حل می شود .
3 – در صورتیکه نتوانیم وارد منوسرویس شویم ویا پتانسیومتر
Hight نداشته باشیم می توان مسیر فیدبک Hight در مدار را پیدا نموده و از اصلاح این مسیر بهره جست . مثلاً در اغلب مدارات یک مقاومت کم اهم در مسیر شاسی قرار دارد که اکثراً از دو اهم کمتر است و با ملاحظه سر غیر شاسی مقاومت متوجه می شوید که از آن مسیر فید بک به ورودی گرفته شده است .
می توان این مقاومت را کم ویا زیاد کرد و ارتفاع تصویر را توسط آن تنظیم نمود . دراین مرحله ابتد یک مقاومت کم اهم مثلاً ده اهم را با آن موازی می کنیم و نتیجه را بررسی و سپس با تحلیل وضع موجود مقاومت مناسب را انتخاب می کنیم .
ب : تصویر از بالا و پائین جمع شده است .
این اشکال می تواند با اشکال کمی ارتفاع متفاوت باشد گاهی فشردگی در بالای تصویر و گاهی فشردگی در پائین تصویر و به اصطلاح اشکال لینیریتی ( تخم مرغی ) پیش می آید که بازهم از خرابی خازنهای الکترولیتی ونیز افزایش اهم مقاومتهای فیوزی می توانند این اشکال را به وجود بیاورند .
ج : پرش تصویر :
اگر تصویر به بالا غلت بخورد یعنی فرکانس عمودی کم شده و اگر تصویر به پائین پرش داشته باشد یعنی فرکانس عمودی افزایش یافته است . ( در سیستم
CCIR - B فرکانس عمودی 50HZ می باشد ) و می دانیم پالسهای سنکرون عمودی از فرستنده ارسال واز طریق مدارسینک ا سپرا تور جدا و همراه با پالسهای سنکرون افقی خارج می شود و توسط مدار انتگراتور پالسهای سنکرون عمودی از پالسهای سنکرون افقی جدا می شود و وفرکانس عمودی اسیلاتور عمودی را اصلاح می کند . حال در این مسیر می تواند خرابی از انتگراتور و یا اسیلاتور باشد . البته در تلویزیونهای جدیدتر چون پالس عمودی و افقی از پالس کلاک پردازشگر تصویر تهیه می شود این اشکالات کمتر دیده می شود .
ه : نور به صورت هاله ای قابل روئیت است :
دربعضی از تلویزیونها( صنام ) گاها این اشکال دیده شده که با تعویض
IC ورتیکال رفع شده است .
د : خط افقی روی تصویر :
گاهی نیمی از تصویر جمع شده وبه صورت خط پر نور تری روی وسط تصویر دیده شده و نیز گاهی خط پی نور در وسط قابل روئیت است که عمده این اشکالات در تغذیه و خازنهای الکترولیتی و
ICورتیکال و کم شدن ولتاز ان خلاصه می شود .
جهت رسیدن به عیب رعایت ترتیب اجرای عیب یابی ضروری است .
عیوب این طبقه عبارتند از :
توجه! در صورت خرابی این طبقه صوت داریم !
1 – خط نور افقی
2 – ارتفاع تصویر کم است .
3 – تصویر از بالا ویا پائین جمع شده است .
4 – تصویر به طرف بالا و یا پائین پرش دارد .
5 – خطوط بلنکینگ بالای تصویر دیده می شود .
6 – نور به صورت هاله ای در حوالی وسط رؤیت می شود .
7 – فقط یک خط افقی روی تصویر قابل رؤیت است .
عیب یابی :
الف : رفع عیب خط نور
1 – ابتدا تغذیه
IC ورتیکال را کنترل می کنیم .
می دانیم ولتاژ طبقه ورتیکال در اکثر قریب به اتفاق تلویزیونها از طبقه هوریزانتال تامین می شود بنا براین ابتدا مقاومت فیوزی ورتیکال را با اهمتر اهم چک نموده الزاماً این مقاومت کوچکتر از 10 اهم است واکثراً در محدوده یکی دو اهم است بنا براین این مقاومت را در صورتیکه بیش از مقدار مورد نظر بود با یک مقاومت مناسب تعویض می کنیم . 7/4 اهم مناسب است
2 - دیود و خازن صافی تغذیه ورتیکال را کنترل نمائید . دیود از نوع فرکانسی می باشد با ولتاژ اینورت ( مع*** ) نزدیک 100
V خازن صافی در محدوده 220 میکروفاراد تا 1000میکرو فاراد البته هرچه ظرفیت بیشتر باشد دراینجا چون نقش صافی را دارد اشکالی ندارد ولی با توجه به فرکانس افقی که از هایولتاز میرسد همین ظرفیت مناسب می باشد .
3 – در صورتیکه مقاومت ویا دیود خراب بودند قبل از اینکه تلویزیون را جهت تست به برق بزنیم مسیر تغذیه
IC ورتیکال را با اهمتر اهم چک کنید چون اگردر این مسیر شورتی موجود باشد مجدداً این قطعات می سوزند .
4 – قبل از تعویض
IC مقاومت های فیوزی دیگری ممکن است در مدار باشد آنها را اهم چک کنید گاهی مقاومت کمتر ازیک اهم وگاهی بیشتر در مسیر خروجی به منظور فیدبک گرفتن استفاده می شود به آنها توجه نمائید .
5 – به خازنهای کوپلاژ که معمولاً بالای 470 میکرو می باشند نیز توجه نمائید آنها را بهتراست با خازن سنج تست کنید ویا بایک خازن نو تعویض نمائید .
6 – خیلی مهم : در تلویزیونهای جدید در داخل IC ورتیکال مداری وجود دارد به نام فلای بک ژنراتور نقش این مدار افزایش ولتاژ تغذیه در زمان بلنک عمودی به منظور مثبت نمودن کاتد ویا منفی نمودن گرید برای بهتر حذف نمودن بلنک عمودی کاربرد دارد واین مدار اکثراً دارای یک دیود و یک خازن 100میکرو فاارادی می باشد قبل از تعویض IC ورتیکال همیشه آنهارا چک نمائید دراکثر مواقع ظرفیت این خازن کم شده IC ورتیکال می پرد مانند تلویزیون رمیس ویا CP330
7 – سیم پیچ ورتیکال خیلی کم قطع می شود ولی آن را فراموش نکنید .
8 – بعداز تمام این کارها در نهایت
IC ورتیکال را عوض کنید .
[/hide]
9 – البته در صورتیکه اسیلسکوپ در اختیار دارید نیز می توانید پالس خروجی ورتیکال از
IC پردازش گر تصویر و یا به اصطلاح جنگل را کنترل نمائید .
ادامه دارد خسته نباشید .
با تشکر .
موفق باشید .
 

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,644
عيب يابي هريزنتال 1

با سلام :
ادامه از جلسه قبلی :
عيب يابي هريزنتال 1
خرابي هاي طبقه هريزنتال را مي توان در عيوب زير خلاصه نمود .
1[hide] [/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide] - قطع نور
2 - فيوز زدن
3 - مات شدن تصوير ( صوت داريم)
4 – خطوط بلنكینگ روي تصوير ويا روي راستر ( صوت داريم)
5 - خط نور عمودي
6 - نويزدارشدن تصوير
7 - عرض تصوير در سمت راست كم است .
بررسي عيوب
1 – قطع نور : در اين حالت به چهار نكته بايدتوجه شود .
الف : در صوت خاموش بودن فيلامان لامپ تصويرمسير فيلامانرا كه اكثراً از ترانس
hv
تغذ يه مي شود بايد جستجو نمود معمولاًمقا ومت هاي كم اهم از چند صدم تا حد اكثر ده اهم در مسير فيلامان جهت كنترل جريان فيلامان قرار دارد گاهي از دوعدد مقاومت استفاده مي شود .
در روي شاسي و روي سوكت لامپ تصوير هر دومورد توجه شود .
ب : اين مرحله فقط براي توجه دادن به سرويسكار مي باشد و ربطي به طبقه هريزنتال ندارد .
در صورت خرابي مسير برايتنس ويا بالا رفتن ولتاژ كاتد به هر دليلي صفحه نمايش تاريك مي شود .
ج : قطع ولتاژ تغذيه كلكتور ترانزيستور خروجي هريزنتال
در اين حالت ولتاژ تغذيه كلكتور كه حدود 100 الي 150 ولت مي باشد ( بايد مقدار قرائت شده با نقشه مقايسه شود .) روي ورودي ترانس
hv اندازه گيري شود درصورت سالم بودن سيم پيچ اوليه ترانس hv (كه اين سيم پيچ بهتر است با اهم متر چك شود) به كلكتورترانزيستور خروجي hv برسد . درمسيراين ولتاژ گاهي مقاومت هاي پر وات جهت كم كردن جريان كلكتور و يا مقاومت هاي كم اهم تري در مسير جريان اميتر ترانزيستورقرار دارد كه حتماً بايستي مورد توجه باشد . گاهي به ندرت قطع شدن ترانزيستور نيز موجب قطع مسير پالس هريزنتال مي شود كه با تست اهمي مشخص مي شود . ( چون اكثر موارد اين ترانزيستور يا شورت است ويا نشت دارد .)
د : قطع پالس بيس ترانزيستورخروجي هريزنتال نيز يكي ديگر ازموارد عيب در هنگام قطع نور است . عواملي كه باعث ايجاد اين اشكال مي گردد بشرح ذيل است .
1 - خرابي ترانزيستور درايور هريزنتال
2 – قطع ولتاژتغذيه كلكتور درايور هريزنتال
3 – قطع پالس هريزنتال و مسير كوپلاژ آن كه اكثراًترانسفرمري است وكمتر خراب مي شود .
البته به لحیم سردی پایه های این چوک درایور دقت لازم را مبذول دارید .
شرحي بر رفع اشكال موارد فوق الذكر :
1 – ترانزيستور را اهم چك نموده ويا از طريق ولتاژ گيري وضعيت آن را بررسي مي كنيم .
شرح مختصري بر ولتاژ گيري اين ترانزيستور :
ديود بيس اميتر بايد حدود
v0.4 - الي - v0.7باياس شود در صورت قطع اين ولتاژ ترانزيستور باياس درستي نداشته و عملاً ترانزيستور به قطع مي رود . و نيز افزايش بيش از 0.7 ولت ترانزيستوررا به اشباع مي برد كوپلاژ بدرستي انجام نمي گيرد . داشتن ولتاژ بيشاز0.8v - نيز به معني قطع ديود بيس اميتر اين ترانزيستور است درحوالي 1v به طور قطع بيس اميتر ترانزيستور قطع شده است مگر اينكه ترانزيستور دارلينگتون باشد . البته در اين قسمت تاكنون اينجانب در طبقه
[/hide] درايورهريزنتال ترانزيستور دارليگتون مشاهده نكرده ام . مگر در سیاه سفید های سابق که دیگر از رده خارج شده اند bu407

ادامه دارد
خسته نباشید .
با تشکر.
موفق باشید .
 

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,644
عیب یابی هریزنتال 2

عیب یابی هریزنتال 2
فیوز زدن
در هنگام فیوز زدن ابتدا به سوالات زیر پاسخ دهید .
1 – آیا ولتاژ تغذیه افزایش یافته است ؟
2 - آیا ولتاژ تغذیه از طریق هریزنتال شاسی شده است ؟
3 – آیا ولتاژ تغذیه
rgb از طریق سوکت لامپ تصویر شاسی شده است ؟
جهت کنترل وپاسخ به سوال اول باید تغذیه طبقه هریزنتال را قطع کنید .
راههای قطع تغذیه هریزنتال :
1[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide] - در بعضی از تلویزیونها می توان با خارج نمودن سوکت یوک مسیر تغذیه هریزنتال را قطع نمود .
مانند تلویزیونهای گروندیک ( پارس مدل اکو 2 ) و در بعضی از تلویزیونها با خارج نمودن یک سر مقاومت تغذیه کننده هریزنتال اینکار عملی است . مانند بعضی از مدلهای وستل
و در نهایت تغذیه هریزنتال را قبل از رسیدن به ترانس
hv قطع نمائید .
بعداز قطع تغذیه هریزنتال تلویزیون را به برق میزنیم در صورتیکه فیوز زدن ادامه داشته باشد اشکال در طبقه تغذیه است . و برای عیب یابی از روشهای عیب یابی تغذیه استفاده می کنیم .
واگر فیوز زدن قطع شود احتمال عیب در هریزنتال و یا سوکت (بندرت) لامپ تصویر است .
جهت تفکیک عیب، به خازن صافی ولتاژ تغذیه ترانزیستور های خروجی
rgb که معمولاً از 2/2 میکرو الی 10 میکرو فاراد و 250 ولت می باشد توجه نمائید ممکن است شورت ویا نشتی داشته باشد و یا در تلویزیونهای جدید تر پایه تغذیه ic خروجی rgb شورت شده باشد . که با تعویض خازن صافی و یا ic اتصال کوتاه مدار حل می شود .
واگر اشکال در سوکت وپایه تغذیه
ic خروجی rgb نبود پس اشکال در طبقه هریزنتال است .
چند عامل می تواند در هریزنتال این مشکل را فراهم کند .
1 – خرابی ترانزیستور خروجی هریزنتال
2 – خرابی ترانس
hv
3 – گاهی شورت در تغذیه ورتیکال
4 – تغییر پهنای پالس هریزنتال
5 – خرابی ترانزیستور درایور هریزنتال و یا تغذیه آن مثلا ً کاهش ظرفیت خازن صافی (مهم ) تغذیه درایور هریزنتال .
[/hide]
عیوب فوق را می توان به سادگی تحقیق کرده وتلویزیون را تعمیر نمود .

خسته نباشید .
ادامه دارد .
باتشکر .
موفق باشید .
 

gadraj

معاون مدیر کل
معاونت انجمن
2007-05-09
5,028
106,644
عیب یابی هریزنتال 3

عیب یابی هورزانتال 3
مات شدن تصویر
مواردی که موجب مات شدن تصویر است به شرح زیر می باشد .
الف - تنظیم نبودن پتانسیو مترهای فوکاس و اسکرین و یا خراب شدن آنها ویا قطع شدن مسیر بایاس پایه های فوکاس و اسکرین لامپ تصویر و یا خراب شدن سوکت لامپ تصویر و به ندرت پریدن پایه فوکاس لامپ تصویر از داخل وخرابی خازن عدسی ولتاز بالای فوکاس یا اسکرین (معمولا ابی رنگ و کوچک )

ب - ضعیف شدن لامپ تصویر و یا کم شدن ولتاژ های بایاس فیلامان و یا کاهش ولتاژ کاتد
چگونه رفع عیب کنیم ؟
[hide] [/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide]ابتدا پتانسیومترهای فوکاس و اسکرین را تنظیم می کنیم ( در صورت سالم بودن آنها ) اگر تلویزیون درست نشد . به مسیر بایاس پایه فوکاس توجه می کنیم که زنگ زدگی ویا کربنیزه شدن سوکت لامپ نداشته باشیم . اگرچه مقدار ولتاژ فوکاس ممکن است بالای سه هزارولت هم باشد اما جریان آن به حدی کم است که حتی با مقاومت های چندین مگا اهم , هم افت ولتاژ شدیدی پیدا می کند . و زنگ زدگی ویا کربنیزه شدن توسط گرد و خاک و ریزش آب و یا ......... با عث ایجاد چنین مقاومتی خواهد شد . گاهی به ندرت پایه فو کاس از داخل قطع می شود در این گونه مواقع باید اقدام به تعویض لامپ تصویر نمود . ولتا ژ بایاس فیلامان در صورت سالم بودن مسیر تغذیه فیلامان ولتاژ آن خود بخود کاهش نمی یابد . اما گاهی در مسیر بایاس فیلامان مقاومتهای کم اهمی جهت کنترل جریان فیلامان قرار می دهند که می تواند نیم سوز شده و از چند دهم اهم به چند اهم تبدیل شده و ولتاژ مناسب به فیلامان نرسد . پس با آگاهی از مقدار این مقاومت اقدام به تعویض آن می کنیم . میزان ولتا ژ مناسب فیلامان که از طریق hv بایاس می شود 25vpp می باشد . [/hide]
ضعیف شدن لامپ تصویر : یکی دیگرا ز عیوب متداول تلویزیون است که گاهی با شوک الکتریکی ( اصطلا حاً شارژ ) ؛ لامپ تصویر برای مدتی قابل استفاده خواهد شد ......

 
بالا