آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک Amiric تکشو

در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر می‌کنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی

برنامه هاي تست پوينت و پين اوت | All Test-points & Pinouts Program

Service Manual

D e b u g g e R
مدیرکل
معاونت انجمن
2007-06-19
13,731
177,078
iRanTK.iR
All Tespoint Program

TEST_POINT.jpg

IRANTK.info_SMILE.gif
 

پیوست‌ها

آخرین ویرایش:

Service Manual

D e b u g g e R
مدیرکل
معاونت انجمن
2007-06-19
13,731
177,078
iRanTK.iR
Pinouts

Pinouts by STU Mobil

Pinouts by Yassinov

China mobile pinouts

3G pinouts

Samsung Selector v1.20

Samsung Cable Selector v1.2

Samsung pinouts

 

پیوست‌ها

Service Manual

D e b u g g e R
مدیرکل
معاونت انجمن
2007-06-19
13,731
177,078
iRanTK.iR
China mobile pinouts for Multi-Box

multi-box_irantk.jpg

irantk_Smile.gif


Supports more than 2000 models:

- 2GSM 2Bluetooth
- 3D_SOUND_3sim
- Alcatel: BD02, C550, C560, C630, C635, E100, E101, E105, E107, E157, E158, E159, E160, E201, E205, E207, E220, E221, E225, E227, E230, E252, E256, E257, E259, E260, E265, E270, E801, E805, GE61c, OH1, OH1C, OH2, OT30x, OT310, OT311, OT320, OT331, OT332, OT501, OT701, OT511, OT511CPX, OT512, OT525, OT526, OT535 new, OT556, OT565, OT715, OT735 new, OT735i new, OT756, S107x, U7, V270x
- AK: AK 308
- Amoisonic: D8
- Amycool: D66+
- Anycall: D66
- anyccall: E553
- Anycool: D1200
- AUDI: A-W8
- Best: D2000+
- Better: 518
- Billion: 5688, A5668
- Bird: 288, 688, 788, D611, D612, D630, D650, D660,D670, D706, D716, D720, D730
- BLCOM: V6
- BLEU: 550x, 551x, 651x, 651z
- Blue Tooth
- Bluetooth
- Bluetooth china: 339, 526, 808, 888, 2gsm, 2600, 6688, audi, A1000, C92, c8000, DVD H6688, G95, JD2008, K320, N79, N82, N8600, SGH-N78, SGH-N91, v168, v648, Y690, ZT588
- Chinese-Motorola: 350, A930, A1200, A606, K1, V230, V3, V33, V333, V336, V666, other
- Chinese-Nokia: A6, 3230, 3230C, 3250, 3280, 5200, 5310, 5610, 5700, 6120, 6131i, 6280, 6280i, 6288, 6288-PDA, 6300, 6300i, 6300 Q7, 6300Y, n6500, 6621, 6708, 7260, 8030i, 8600, 8600d, 8600s, 8800, 8800+, 8800i, 8830, 9900, E60-PDA, E68, express T910, N290, N4, N9, N22, N600, N55, N66, N66i, N67, N68, N68i, N7, N70, N70i,N70i VEPTU, N72, N72i, N73, N73i, N730, N73-2sim, N73C, N73D, N73G, N73i, N73L, N73-PDA, N75, N77, N77i, N77+_2sim, N79, N788, N80, N800, N81, N82, N83, N85, N87, N88, N8800, N8800L, N888, N88A, N88c, N89, N9, N90, N900, N90s, N91, N91i, N91i-TV, N91 Voxtel, N92, N92i_PDA, N9-2sim, N94, N94s, N95, N95d, N95 8GB, N95s, N95i bluetooth 2sim, N95-PDA, N95 Dual Sim, N95 big, N95 slider, N95 monoblock, N95 monoblock big, N95-v, N96, N96i, N96-PDA, N97i, N98, N98 2 version, N98i, N98K, N98s, N99, N99B, N99i, N99N, N900, N972, M77, TP012, V8800, Veptu, Vertu, Nokla 2 sim, other
- Chinese-Samsung: D500, D500i, D520i, D600i, D820, D828, D860i, D900, D958, E680, E700, E708, E712D, E730, E730+, E738, E760i, E900, X180, x501, X810, other
- Chinese-Sony-Ericsson: 280, K288, K750, K750i, K758, K800, K800i, K808, K808n, K818, M61, P800 PDA, P880, T689, T690, T838, W700, W800,W800i other
- CECT: 180, 300c, 505, 688i, 698, 818 8pin, 838, 858, 1088, 3838, A606, A606 vserion 2, A1600, COSUN CECT S560 PDA, C600, C1000i, C2000, C3000, C3000d, C3000++, C8000, C8600, C9900, D120, E760i, G2, G6, GM118, GM128, GM308m, GM329, GM896, i658, K808, K808 version 2, K828, K848, L831_2GSM, L2000++, m1818, MS, N81, N99i, N518, N518+, N528, N538, N548, P168, P168_iPhone, Q300, Q300a, Q380, Q500, Q611, S500, S560, s698, S6500, T586 mpeg4, T689, T689 ( second flash ), T788, U90, U8800, U8800 DualSIM, V5, V6 VEPTU, V8, V69, V400, V600, V668, V909
- Chiva: UK598, V888
- Daewoo: DW 710, DW 850, DW 860, DW 870, DW 910, DW 960
- Disney-q7
- Dmobo: nLT1
- Dopod: E61+, O2S
- Dopodo: C99
- DSP mobile: T168
- Dubao: 728+
- easycall: 6600
- ELITIEK: ELT3002
- Everfo: 2806, E591
- E-XUN: VX-01
- EY: m25
- Fashonstyle: T108
- FLY: 788, 2040, 2040i, 2080, m500, MP600, MX300, S288, S688
- Gradiente: GCL-1, GC370, GF500, GF910i, GF930, Vibe
- GSM: 99, V555
- GT mobile: i1268, M280
- Haier: H100, M1000, V100, V190, V3000, Z300
- Hallo kitty: 318
- HANTEL: HT6188
- hantel-ht: d1808
- Hiphone: P169
- hisense
- HTL F6 ( bluetooth )
- Huaxiang: N800
- HYNDAI: MP600
- Icall: 860
- iFOE: P168+
- IMOBILE: 510, 511, 512, 513, 516, 902
- Inokia: 888
- ipmart watch phone
- ITEL: IT600
- JMAS
- JZSZ: N92, N98, L8000
- Kijian: K28, K7700, K800i, K88
- KIFUNG
- ***ka: C966, D363-6228
- KN_D9
- KTECH
- K-Touch: b922
- Leady: E81, E83, GT106, x3001
- Lenovo: I816
- LG: U300, U880, U890, U900, U8100, U8110, U8120, U8130, U8138, 510, 510w, 520, 1200, 1300, 7010, 7020, A7100, A7110, A7150, B2000, B2050, B2070, B2100, B2150, B2250, C1100, C1150, C1200, C1300, C1300i, C1400, C2100, C2200, C3100, C3300, C3310, C3320, C3380, C3400, C3600, F1200, F1200(RSA), F2100, F2200, F2250, F2300, F2400, F2410, F3000, F7100, F7200, F9100, G1500, G1600, G1610, G210, G220, G232, G233, G259, G262, G263, G510, G610, G622, G632, G635, G672, G677, G682, G688, G822, G828, G932, G933, G3000, G3100, G4015, G5200, G5300, G5300i, G5400, G5408, G5500, G5600, G7000, G7020, G7030, G7050, G7070, G7100, KE500, KG90, KG98(RSA), KG110, KG118, KG119, KG120, KG130, KG200, KG210, KG220, KG225, KG228, KG230, KG238, KG240, KG245, KG248, KG270, KG271, KG275, KG276, KG278, KG280, KG285, KG288, KG289, KG290, KG300, KG320, KG328, KG330(RSA), KG338, KG338(RSA), KG370, KG375, KG800, KG810, KG810(RSA), KG920, KG928, KG98, KS20, L341i, L342i, L343i, L1100, L1150, L3100, L5100, LG810, LG8390, M4410, M6100, ME500, ME540, ME550, MG100, MG105, MG110, MG120, MG155, MG210, MG220, MG225, MG230, MG235, MG280, MG320, MG370, MG800, MG810, P7200, S5000, S5100, S5200, T5100, W3000, W5200, W7000, KP200, KP202, MG200
- LV: 918, LV
- MA BAO
- Magical Sanxing: V52
- MashiMaro: M808
- Maxon: MX-A70, MX-7750, MX-7810, MX-7830 (AMD), MX-7850, MX-7920 (I/F), MX-7922 (AMD), MX-7922 (S7), MX-7931, MX-7941, MX-7950, MX-7970 (02X1), MX-7991, MX-C90, MX-T788.
- Medion: MD95100
- Mitsubishi: 110/110m, Geo @/ARIA, Astral, Aura, Eclipse GSM/XL, Galaxy, Geo GPRS/@i, L6i (up to V12), Laser, Luna, m4, m21i, m222i, m320, m330, m341, m342, m350, m420, m430, m720, Mars, Mystral, Neptune, T110
- MK-168
- Motorola: C115, C116, C117, C118, C139, C155, C156, C157, C168, C257, C261, MPX200, V170, V171, V172, V175, V176, V177, W220
- MP3 MP4 player: K915
- MP4: A5, A7, MP4, mayer K909+, TWIN CARD
- Mp4 player
- MPEG4: 2000, 3000, E711, MPEG4, touch screen
- MPEG5: v888
- M-star
- MT: 158
- Music Phone: K588
- NARNIA_VERTU: 8088, i-70
- NK: 999
- NOKIA: 1100a, 1100a, 1100b, 1101, 1110, 1110b, 1110i,1112, 1112b, 1112i, 1116, 1200, 1200b, 1208, 1208b, 1220, 1260, 1261,1600, 1600b, 2115, 2115i, 2116, 2116i, 2118, 2125, 2126i, 2220, 2255, 2260, 2261, 2270, 2275, 2280, 2285, 2300, 2300a, 2310, 2355, 2600, 2600ch, 2610, 2610b, 2626, 2650, 2651, 2652, 2855, 2865, 3100, 3100b, 3105, 3108, 3120, 3125, 3152, 3155, 3155i, 3200, 3200b, 3205, 3220, 3220b, 3300, 3300b, 3320, 3360, 3510, 3510i, 3520, 3560, 3570i, 3585, 3585i, 3586i, 3590, 3595, 5100, 5100a, 5140, 5140b, 5140i, 6011i, 6012, 6015, 6016, 6019, 6020, 6020b, 6021, 6030, 6030b, 6031, 6060, 6060v, 6061, 6070, 6070b, 6080, 6080b, 6100, 6101, 6102, 6102i, 6103, 6108, 6111, 6112, 6155, 6165, 6170, 6170b, 6200, 6220, 6225, 6230, 6230b, 6230i, 6235, 6236i, 6255, 6256, 6265, 6265i, 6275, 6310, 6310i, 6340i, 6360, 6370, 6385, 6510, 6560, 6585, 6590, 6610, 6610i, 6620, 6650, 6800, 6800a, 6810, 6820a, 6820b, 6822a, 6822b, 7200, 7200b, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7270, 7270b, 7280, 7360, 7380, 7600, 8270, 8280, 8310, 8390, 8800, 8800d, 8801, 8910, 8910i, 3230, 3600, 3620, 3650, 3660, 6260, 6260b, 6600, 6670, 6670b, 7610, 7610b, 7650, N-Gage, N-GageQD, N-GageQDa, 3109c, 3110c, 3250, 5200, 5200b, 5300, 5300b, 5500, 5500d, 5700, 6085, 6086, 6068b, 6110n, 6120c, 6125, 6126, 6131, 6133, 6133b, 6136, 6136b, 6151, 6233, 6234, 6270, 6280, 6282, 6290, 6300, 6300b, 6630, 6680, 6681, 6682, 7370, 7373, 7390, E50-1, E50-2, E60-1, E61-1, E61i-1, E61i-2, E62-1, E65-1, E70-1, E90-1, N70-1, N70-5, N71-1, N71-5, N72, N73-1, N73-5, N75-3, N76-1, N76-5, N77-1, N77-5, N80-1, N80-3, N90-1, N91-1, N91-2, N91-5, N91-6, N92-1, N92-2, N93-1, N93-5, N93i-1, N93i-5, N95-1, N95-5
- NEC: 101, 121, 324i, 342i, 343i
- OMNIPOTENCE: D8
- Panasonic: A10x, G5x/G70, GD35, GD52, GD55, GD67, GD90, GD92, GD92C, GD93, GD95, GD95C, GD96, MX6, MX7, SA6, SA7, SC3 (old/new version), VS2, VS3, VS6, VS7, X60, X66, X300, X400
- PDA: E553
- PDA mobile: v11, P800, S888, w726
- Philips: Fisio 311, Fisio 316, Fisio 620, Fisio 625, Fisio 820, Fisio 822, Fisio 825 new, Fisio 825, Fisio 826, 120, 120_2M, 121, 160, 162, 180, 180new, 189, 238_2M, 238_4M, 288_2M, 288_4M, 289, 290, 292, 330, 350, 355, 362, 390, 392, 399, 530, 535, 568, 580, 630, 636, 639, 650, 655, 659, 699 ( dual sim ), 755, 759, 760, 855, 859, A2000, Ozeo, Xenium 989, Xenium 998, Xenium 9@9++, Xenium 9@98, Xenium 9@9a, Xenium 9@9c, Xenium 9@9d, Xenium 9@9e, Xenium 9@9f, Xenium 9@9g, Xenium 9@9h, Xenium 9@9i, Xenium 9@9m, Xenium 9@9s, Xenium 9@9t, S200, S220, S660, S800, S880, S890, S980
- Pocket PC: N77i,
- Prince: i658,
- PROTM
- QISHENG: P82, P83
- QVGA: N78
- Rafik: 828
- R.S.MOILLE: A200
- Richee: KT 588
- Sambao: N95
- Samsing: N99 PDA
- Samsung: A127, C120, C128, C130, C140, C140i, C170, C180, C200, C200c, C207, C208, C210, C216, C225, C230, C240, C250, C260, C300, C308, C400, C506, C510, C516, C520, D100, D108, D307, D347, D357, D407, D410, D415, D418, D428, D450, D488, D500, D500e, D508, D510, D520, D528, D550, D600, D600E, D710, D720, D730, D800, D806, D807, D820, D830, D836, D840, D900, D910, D990, E100, E105, E108, E210, E217, E250, E250v, E300, E300F, E305, E308, E310, E310c, E315, E316, E317, E318, E320, E330, E330n, E335, E338, E340, E340E, E348, E350, E350E, E351, E356, E358, E360, E370, E380, E390, E400, E418, E420, E470, E480, E490, E495, E496, E497, E500, E530, E560, E568, E570, E600, E600C, E600F, E608, E610, E618, E620, E630, E635, E638, E640, E650, E690, E700, E708, E710, E715, E720, E728, E730, E738, E740, E750, E760, E770, E780, E790, E800, E800n, E808, E810, E818, E820, E840, E850, E860, E870, E880, E888, E890, E900, E906, E910, F200, F300, F520, I300, I300x, I310, I320, I500, I505, I700, I750, J600, M300, M600, N700, N707, N710, N***, P100, P107, P108, P110, P200, P207, P300, P308, P310, P400, P408, P500, P705, P710, P720, P730, P735, P738, P777, P850, P900, Q100, Q105, Q200, Q208, Q300, Q400, Q605, R***, S100, S105, S108, S128, S200, S208, S300, S300m, S308, S341i, S342i, S400i, S401i, S410i, S50, S500i, S501i, S508, S720i, S730i, T100, T108, T209, T309, T319, T329, T419, T509, T519, T519n, T539, T609, T619, T629, T649, T719, T809, U100, U108, U300, U500, U600, U700, V100, V200, V205, V206, V208, X100, X105, X108, X120, X120f, X130, X138, X140, X150, X156, X158, X160, X160b, X168, X200, X208, X210, X300, X308, X400, X426, X427, X430, X438, X450, X458, X460, X461, X466, X468, X475, X478, X480, X481, X486, X490, X495, X497, X500, X507, X510, X518, X520, X526, X528, X530, X568, X600, X608, X610, X620, X628, X630, X636, X640, X648, X650, X660, X668, X670, X680, X680n, X686, X700, X710, X770, X800, X808, X810, X820, X830, X830n, X840, X900, Z100, Z105, Z105u, Z105v, Z107, Z107u, Z107v, Z110, Z130, Z140, Z300, Z500, Z510, Z700, ZM-60, ZV-10, ZV-30
- SAMPO: GK-809
- Sands: A203
- Sansing: v63
- Sanxing: E70, v23
- Sendo: SND220_P200, SND220_S220, SND230_P220, SND230_S200 (Swing 600), SND230_P200, SND230_S220, SND230_S230, SND230_J530 (Swing 700), SND251_S251, SND300_S300 (Atmel, Swing 620), SND300_S300 (AMD), SND320_S1, SND330_S325, SND330_S330, SND360_S360 (Swing 360), SND550_M550 (Old), SND550_M550 (New FU), SND550_M550 (New AMD), SND570_M570, SND600_P600, SND600_S600, SND620_SV663, SND880_D800
- SED: 389, a8, AK606, Q7, S1000, v628, X688 2 sim, X520, X689, Y690, Y690 2 version
- SENDS: A303i
- Shinec: C288
- SIDE-UP: V888
- Siemens: CL50, CL75, SF65, ST55, ST60
- SIMOCO: SM337
- SL: SL500, SL600
- Somo: 668
- Song CECT: T689
- SongLive: C2000
- Sony-Ericsson: J210, J220, J230, Z300, K530, K550, K550im, K610, K610im, K618, K770, K790, K800, K810, K818, S500, T650, T658, V630, W580, W610, W710, W830, W850, W880, W888, Z710
- SOP-CN: C658
- Spice: 415, S-5, S-8, S-400, S-404, S-410, S-450, S-500, S-530, S-555, S-600, S-640, S-800, S-900
- Suny Ericssun: A1600
- Super PDA: v18
- T-mobile: T68
- TCL: 238, U80, E330, M361, M388, M530, M580, M586, M819, T106, T108, U58, V6, V18
- Td-GSM: 818
- Tecno: T880
- TELSDA: A319+, ak606, T063
- Tianhao: N80
- Tianyu: B832
- Toshibo: Toshibo, V9++
- Toshiba: TS10
- TRANCVISION: V83
- Trend: T100
- TV: 2008, N70
- TV Mobile: 1000, V86, Y390
- TV & Bluetooth: 8928
- Type: 7580
- Vitel TSM: TSM1, TSM3, TSM4, TSM5, TSM5m, TSM6, TSMx7
- VK: VK200
- wardani
- ZT: 320, 528, 868, 5680, 8099, 8380, 8898, ZT1588, ZT6588, ZT8088
- ZTC: 168, 168 3 version, 528, 580, 588, 608, 660, 668, 968, 6618, 6618 2 version, 6618 14 pin, 6628, 6698, 988, 999, 8828, A168, A281, a818, D1100m, DC818, E550, f882, H18, H668, K818, M608, N82-1, N86, N328, N-328, P08, P8500, S508, S968, T58 version2, V2008, VIP888, ZT009, ZT168, ZT168 20pin, ZT588, ZT588 2 version, ZT588 3 version, ZT890, ZT6618 4 version, ZT6668, ZT8089, ZTC-660, zt3328, ZT K98
- ZTE: F1
- Others: 7S-7311, 526, 880, 999, 2008, 8800 mini, A288, A550, A628, A762 2GSM, A980, A990, A2000, B889, DW800, E68, E98, E553, EV500, F16, G688, I818, JQ3, K268, L6, L7, L8, MX300, O2C, PG800, Q558, Q800, SX230, T520, T689, S500, S760+, S1169, V23, V168, V248 DUAL SIM, V700, v888, X710, XC-138, X9118, Y168, Y1200

***************************************************************************

 

پیوست‌ها

hosein_b

کاربر
2010-11-11
1
1
khaili saite mozakhrafi darin

yani chi ke faghat 10 file ro mishe download kard
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
بالا