آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک تکشو

اصلاح نشانی مشترکان همراه اول بدون هزینه

nekooee

Senior Technical Supervisor
مدیرکل
معاونت انجمن
2007-09-21
6,773
29,820
ایران
مشترکان تلفن همراه درصورت تغییر پلاک توسط شهرداری برای دریافت به موقع صورتحساب خود به دفاتر خدمات ارتباطی جهت اصلاح رایگان آن مراجعه کنند.
اپراتور اول تلفن همراه با انتشار صورتحساب دوره منتهی به اول آذرماه سال جاری از مشترکان خواسته است که تغییر پلاک نشانی خود را به دفاتر خدمات ارتباطی گزارش دهند.
اپراتور اول در این اقدام اعلام کرده که همه مشترکانی که پلاک نشانی آنها توسط شهرداری تغییر یافته و قبض تلفن همراه را دریافت نمی کنند، برای اصلاح پلاک در قبوض تلفن همراه خود به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی و یا ادارات مشترکین دولتی تلفن همراه مراجعه و اقدام کنند.
این اپراتور در عین حال در قبوض این دوره مشترکان از کاهش مالیات و عوارض براساس مفاد قانون مالیات ارزش افزوده، از شش به سه درصد خبر داده است.
تمامی سرویس ها و خدمات شرکت ارتباطات سیار ایران در ادارات مشترکین و دفاتر خدمات ارتباطی با کارت ملی قابل ارائه است.
 
بالا