آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک تکشو

اشتباهي که هر بار تکرار مي شود

nekooee

Senior Technical Supervisor
مدیرکل
2007-09-21
6,768
29,776
ایران
موبنا- برخي مشترکان اپراتورهمراه اول گاهي با اين وضعيت روبرو مي شوند که هزينه هاي درج شده در صورت حساب هاي آنها ،با ميزان تماس هاي برقرار شده شان همخواني ندارد ،يا برخي از آنها مدعي هستند که کارکرد رومينگ بين شهري و يا بين المللي که در فيش آنها محاسبه شده در حاليست که چنين تماس هاي نداشته اند. هر چند که به ادعاي مسوولان مخابرات اين مساله قابل پيگيري است،اما طولاني بودن روند پيگيري و نداشتن فرصت براي مشترک از جمله مسائلي است که باعث مي شود او قيد پيگيري را بزند.اما در اين بين اين سوال ها مطرح مي شود که آيا محاسبه اشتباه مبالغ در قبوض مشترکان مي تواندنوعي درآمدزايي يا جبران برخي هزينه ها براي شرکت مخابرات باشد؟ مهم تر اينکه آيا حقوق مشترکان در اين جريان ناديده گرفته نمي شود؟
از سويي ديگر برخي از مشترکان اصلا نمي دانند منظور از برخي پارامترهاي هزينه اي در قبوض تلفن همراه مانند هزينه جابجايي در حالي که اصلا از محل زندگي خود جابجا نشده اند يا هزينه مکالمات بين شهري در حالي که از شهر خود خارج نشده اند چيست؟و چگونه محاسبه مي شود؟!
هر چند که مسوولان امر در گذشته و امروز همواره اين پاسخ تکراري را داده اند که معترضان ريز مکالمات خودرا تهيه کنند ،اما هيچ گاه اين مورد پاسخ داده نشده است که در صورت دريافت ريز مکالمات و اصرار مشترک بر وجود اشتباه چه راهکاري براي اثبات آن وجود دارد؟
در هر صورت تعداد فيش هايي که مبالغ آن به اشتباه محاسبه شده يا مي شود کم نيست ،و بيشتر مواقع مشترک براي پيگيري منصرف مي شود اين يعني متضرر شدن مصرف کننده.آيا وقت آن نرسيده که راه اندازي سيستم بيلينگ از سوي شرکت ارتباطات سيار سرعت بيشتري پيدا کند؟؟

 
بالا