آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک تکشو

ارسال تصاویر قبیح از طریق mms مزاحمت تلفنی، تلقی می شود

arsham_333

VIP+ افتخاری
کاربر +vip پلاس
vip افتخاری
کاربر
2006-10-05
474
210
ارسال تصاویر قبیح و مستهجن از طریق SMS و MMS به عنوان یک نوع مزاحمت تلفنی می شود.
محمد رضا فتحعلی پور وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: هرگونه ایجاد مزاحمت از قبیل فرستادن SMS با سوء نیت ، تماس جهت ایذا و اذیت و اعمالی از این قبیل و با پیشرفت مصادیق آن از قبیل ارسال تصاویر قبیح ومستهجن از طریق SMS یا MMS به عنوان مزاحمت تلفنی قلمداد می شود.
وی ادامه داد: بر اساس مقرات اصلاحی شرکت مخابرات هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند برای بار اول پس از کشف ارتباط تلفنی فرد به مدت یک هفته با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط نیز مستلزم هزینه های مربوطه خواهد بود.
وی ادامه داد: در صورت تکرار مزاحمت برای بار دوم پس از کشف ارتباط تلفنی خط تلفن مشترک به مدت سه ماه با اخطار کتبی و درج سوابق مربوط قطع و تجدید ارتباط نیز مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.
به گفته این کارشناس چنانچه مشترکی برای بار سوم اقدام به ایجاد مزاحمت کند ،ارتباط تلفنی وی به طور دائم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفنی او خواهد شد.
وی در خصوص ایجادمزاحمت از شهری به شهر دیگر از طریق تلفن گفت: با توجه به این که اصول محاکمات جزایی و قوانیین شکلی آیین دادرسی کیفری در این خصوص موجود است اظهار داشت: این اختیار برای شاکی فراهم بوده که در محل اقامت خود نسبت به مزاحمتهایی که از خارج از حوزه قضایی خود مثلا شهر ستان صورت گرفته طرح شکایت کند.
فتحعلی پور خاطر نشان کرد: دراین شرایط دادسرا تحقیقات مقدماتی را در صورت لزوم با صدور نیابت های قضایی و یا در صورت ثبوت با قرار عدم صلاحیت قضایی تشریفات قانونی مقتضی را اعمال می کند
 
بالا