آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک تکشو

گیرندنده های دسته بندی نشد

فایل گیرنده هایی که تا حالا دسته بندی نشده

برترین فایل‌ها

این مدل با هانی استار ایکس 100 که اقای شاطی زاده گزاشتن فرق داره 100در 100 تست شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
1
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
1
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
1
به‌روزرسانی شده
PREMIUM HD 22600 PLUS Chassis SN018BB 20180423 _ ALi M3510G _ EN25Q32C(SO8) Dump
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
STARSAT SR-1000HD EXTREME _ Chassis GS21400AH _ GX6605S _ MD25Q32CSIG(SO8) Dump
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
Maxeeder MX-2 2056 _ Chassis DVBT-7T01_MXL608_PN8145_220mm_CE_V1.0 _ EN25Q32A(SO8) Dump
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
2
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
0.00 ستاره 0 رتبه‌بندی
دریافت‌ها
0
به‌روزرسانی شده
بالا