آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو
MAHMOODI

آموزشی کلیپ آموزشی ۰تا۱۰۰ جداسازی ,پایه گذاری و پروگرام emmc

مطالب آموزشی
مراحل جداسازی ایسی های emmc و پایه سازی ,پروگرام و نصب بر روی برد
کلیپ آموزشی برای دوستانی که با مراحل پایه سازی و پروگرام این نوع ایسی ها اشنایی ندارند


ابزار های لازم برای اینکار
شابلون ایسی های BGA153 یا BGA169
نوک هویه تبری
خمیر قلع 183 درجه
خمیر فلکس
سیم قلع کش
بالا