آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک تکشو
MAHMOODI

نرم افزار PhoenixCard برای رایت فایل ایمیج روی Sd Card

فایل تستر یا فایل ریکاوری مورد نیاز را با استفاده از این نرم افزار روی SD card کپی کنید و SD کارت را به کنترل برد متصل کنید و برق کنترل برد را وصل کنید led قرمز رنگ شروع به چشمک زدن میکنه و تا روشن شدن LED سبز منتظر بمانید
1.jpeg
2.jpg
3.jpg

4.jpeg
بالا