آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک تکشو
Service Manual

فایل فلش دستگاه مدیا استار مدل MediaStar MS-8800 Nova با شماره شاسی SN763GB و آی سی EN25Q64(SO8)

برند دستگاه
MediaStar
مدل دستگاه
MS-8800 Nova
شماره آیسی فلش
EN25Q64(SO8)
بک آپ توسط پروگرامر؟
TNM
با درود

فایل فلش دستگاه مدیا استار مدل MediaStar MS-8800 Nova
شماره شاسی SN763GB 20220215
پردازنده GX6605S
آی سی SPi فلش EN25Q64(SO8)
آی سی تغذیه SD6834

فایل با پروگرامر TNM5000 کپی شده و سالم و تست شده می باشد .

BOX.jpg


Mainboard.jpg


Chassis.jpg


Power.jpg


Panel.jpg
بالا