آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک Amiric تکشو

در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر می‌کنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی

MAHMOODI

فایل FLASH DUMP فایل دامپ آیسی STM پاور P21 تس ماینر یک طبقه و دو طبقه

بک اپ فایل ایسی
فایل دامپ ایسی STM پاور های P21 واتس ماینر یک طبقه
و دو طبقه که شامل ایسی قسمت اولیه و ثانویه میباشد
P21.jpg
بالا