آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک mehrinfo تکشو
sardarshams

فایل FRIMWARE فایل آپدیت تلویزیون سینگل 7522V1با لوگوی اختصاصی irantk

مدل دستگاه
7522V1
منیع دریافت فایل
دانلود از وبسایت یا شرکت رسمی
آیا فایل توسط شما تست شده؟
خیر
FRIMWARE SINGLE TV 7522V1
بالا