آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک تکشو

بخش تعميرات VCD ، DvD و انواع سینما خانواده | vide

نقشه ها Service Manual , Schematic Diagram ، فايل هاي فلش و ايپرام Memory Dumps , EEPROM ، نرم افزارهاي Jtag ، تغيير پس زمينه ، تجربيات همکاران در تعميرات و ....
بالا