آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک Amiric تکشو

بخش تعميرات LED , LCD , Plasma هاي تی سی ال و شهاب

تعمیرات و پرسش و پاسخ
بالا