با سلام بکلایت تلویزیون شارپ مدل 60ua6800
با الیدی 80تایی
و طول 66 سانتی نیاز استIMG_۲۰۲۱۱۱۰۸_۱۲۲۴۰۸.jpg