سلام اقای زارع اکبری هستم کفتید بخش ای سی emmc وعوضویت را اوکی میکنید ممنون دست شما درد نکند بخششید پروگرامر 7000 خریدم گفتید تو انجمن پیام بزارم مرسی