تصویر مانیتور نمی آمد، ای سی sp8m3 رو عوض کردم درست شد بعد یک مدت دوباره تصویر قطع شد، اگر کسی موجود داره اطلاع بده فوریه