آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک تکشو

تست مقاومت با مولتی متر

ghasemi59

مدیر تالار
مدیر تالار
2013-06-26
2,304
845
دو راه برای تست مقاومت وجود دارد: استفاده از مولتی متر دیجیتال و استفاده از مولتی متر آنالوگ. معمولاً‌ اگر یک مقاومت خراب شود، مقدار آن بسیار زیاد یا اصطلاحاً مدار باز می‌شود. با انتخاب اهم‌متر توسط سلکتور در مولتی متر دیجیتال یا آنالوگ می‌توانیم مقاومت را تست کنیم. اگر مقاومت در مدار باشد، معمولاً باید مقاومت را جدا کرده و تنها مقدار مقاومت مورد نظر و نه سایر اجزای مدار را اندازه‌گیری کنید.


همیشه به مدارهای موازی در هنگام اندازه‌گیری مقاومت در مدار دقت کنید، زیرا موجب می‌شوند اندازه واقعی مقاومت نشان داده نشود. توصیه می‌کنیم کل پایه مقاومت را بردارید (منظور فقط یک سر است) و آن را با مولتی متر تست کنید. با این کار اندازه‌گیری مقاومت با مشکل مواجه نخواهد بود و نتیجه درست است.
معمولاً امروزه کمتر از مولتی متر آنالوگ برای تست مقاومت استفاده می‌شود، زیرا نتیجه‌ای را که نشان می‌دهد قابلیت خواندن دقیق ندارد و گاهی باید آن را حدس زد. اگر مولتی متر بیش از مقدار نامی اهمی را نشان دهد، معمولاً می‌توان نتیجه گرفت که اندازه مقاومت افزایش یافته و به تعویض نیاز دارد.


تست مقاومت‌ها بسیار ساده است و همان‌طور که گفتیم، کافی است سلکتور را روی قسمت اهم قرار داده و پراب‌ها را به دو سر مقاومت وصل کنیم و نتیجه را روی نمایشگر مولتی متر ببینیم. شکل زیر نتیجه تست مقاومت یک کیلواهمی را نشان می‌دهد.


تست مقاومت با مولتی مترنتیجه اندازه‌گیری یک مقاومت ۱۰ کیلواهمی نیز به صورت زیر است.


تست مقاومت با مولتی مترعدد نشان داده شده تست مقاومت ۱۰۰ کیلواهمی در شکل زیر، خارج از تلرانس ۵ درصدی مقدار نامی مقاومت است. آیا این عدد درست است؟


تست مقاومتشکل زیر نیز اندازه‌گیری یک مقاومت ۱ مگااهم را نشان می‌دهد که ۲۰ درصد با مقدار نامی مقاومت اختلاف دارد. آیا چیزی اشتباه است؟


تست مقاومتاگر یک مقاومت نامحدود را اندازه بگیریم، مقاومتی ندارد و مولتی متر چیزی را نشان نمی‌دهد؟ همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است، برای حالتی که پراب‌ها را به چیزی متصل نکرده‌ایم و انتظار داریم مقاومت بی‌نهایت باشد، اما مقداری تقریباً برابر با ۳٫۳ مگااهم را خواهیم داشت که اختلاف زیادی با بی‌نهایت دارد.


مسئله این است که ما انگشتمان را روی پراب‌ها قرار داده‌ایم و بدنمان یک مقاومت بی‌نهایت نیست و مثلاً اگر دستتان عرق کرده باشد، اندازه مقاومت تا ۱۰۰ کیلواهم نیز کاهش خواهد یافت. مقاومت خود بدن تنها ۱ کیلواهم است و مقدار مقاومت بالایی که مولتی متر نشان می‌دهد، به دلیل عدم رسانایی مناسب پوست است. هرچه بیشتر پراب‌ها را بفشارید، مقاومت بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد.


تست مقاومتراه درست اندازه‌گیری (به ویژه برای مقاومت‌ها بزرگ) این است که سرهای مقاومت را لمس نکنید. همان‌طور که در شکل زیر می‌بیند، بدون لمس مقاومت با انگشتان، مولتی متر تقریباً نزدیک ۱۰ کیلواهم است.


تست مقاومتهمان‌طور که در شکل زیر نیز می‌بینیم، اندازه مقاومتی که مولتی متر نشان می‌دهد، در محدوده تلرانس مقدار نامی مقاومت است.


تست مقاومت با مولتی مترهمین موضوع برای مقاومت ۱ مگااهمی نیز صادق است که در تصویر زیر نمایش داده شده است.


تست مقاومت با مولتی متربرای آنکه پایه‌های مقاومت را لمس نکنیم، راه‌های دیگری نیز وجود دارد. مثلاً مشابه شکل زیر از یک دست برای نگه داشتن پراب روی یک سر مقاومت استفاده کنید و پراب را بدون تماس دست به سر دیگر مقاومت وصل کنید.تست مقاومتهمچنین، می‌توانید از گیره‌های مخصوص یا سوسماری استفاده کنید. از آنجا که سر دیگر سوسماری به جایی وصل نیست، تأثیری بر اندازه مقاومت نخواهد داشت.


تست مقاومتمجدداً تأکید می‌کنیم که تست مقاومت در حالتی که در مدار قرار داشته باشد و ولتاژ منبع نیز قطع باشد، گاهی قابل انجام است. اما اغلب این کار امکان‌پذیر نیست، زیرا سایر مقاومت‌ها و عناصر مدار بر نتیجه تأثیر خواهند گذاشت.
 

daniyal18

کاربر vip plus+
کاربر +vip پلاس
2022-11-26
92
42
28
Yazd
دو راه برای تست مقاومت وجود دارد: استفاده از مولتی متر دیجیتال و استفاده از مولتی متر آنالوگ. معمولاً‌ اگر یک مقاومت خراب شود، مقدار آن بسیار زیاد یا اصطلاحاً مدار باز می‌شود. با انتخاب اهم‌متر توسط سلکتور در مولتی متر دیجیتال یا آنالوگ می‌توانیم مقاومت را تست کنیم. اگر مقاومت در مدار باشد، معمولاً باید مقاومت را جدا کرده و تنها مقدار مقاومت مورد نظر و نه سایر اجزای مدار را اندازه‌گیری کنید.


همیشه به مدارهای موازی در هنگام اندازه‌گیری مقاومت در مدار دقت کنید، زیرا موجب می‌شوند اندازه واقعی مقاومت نشان داده نشود. توصیه می‌کنیم کل پایه مقاومت را بردارید (منظور فقط یک سر است) و آن را با مولتی متر تست کنید. با این کار اندازه‌گیری مقاومت با مشکل مواجه نخواهد بود و نتیجه درست است.
معمولاً امروزه کمتر از مولتی متر آنالوگ برای تست مقاومت استفاده می‌شود، زیرا نتیجه‌ای را که نشان می‌دهد قابلیت خواندن دقیق ندارد و گاهی باید آن را حدس زد. اگر مولتی متر بیش از مقدار نامی اهمی را نشان دهد، معمولاً می‌توان نتیجه گرفت که اندازه مقاومت افزایش یافته و به تعویض نیاز دارد.


تست مقاومت‌ها بسیار ساده است و همان‌طور که گفتیم، کافی است سلکتور را روی قسمت اهم قرار داده و پراب‌ها را به دو سر مقاومت وصل کنیم و نتیجه را روی نمایشگر مولتی متر ببینیم. شکل زیر نتیجه تست مقاومت یک کیلواهمی را نشان می‌دهد.


تست مقاومت با مولتی مترنتیجه اندازه‌گیری یک مقاومت ۱۰ کیلواهمی نیز به صورت زیر است.


تست مقاومت با مولتی مترعدد نشان داده شده تست مقاومت ۱۰۰ کیلواهمی در شکل زیر، خارج از تلرانس ۵ درصدی مقدار نامی مقاومت است. آیا این عدد درست است؟


تست مقاومتشکل زیر نیز اندازه‌گیری یک مقاومت ۱ مگااهم را نشان می‌دهد که ۲۰ درصد با مقدار نامی مقاومت اختلاف دارد. آیا چیزی اشتباه است؟


تست مقاومتاگر یک مقاومت نامحدود را اندازه بگیریم، مقاومتی ندارد و مولتی متر چیزی را نشان نمی‌دهد؟ همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است، برای حالتی که پراب‌ها را به چیزی متصل نکرده‌ایم و انتظار داریم مقاومت بی‌نهایت باشد، اما مقداری تقریباً برابر با ۳٫۳ مگااهم را خواهیم داشت که اختلاف زیادی با بی‌نهایت دارد.


مسئله این است که ما انگشتمان را روی پراب‌ها قرار داده‌ایم و بدنمان یک مقاومت بی‌نهایت نیست و مثلاً اگر دستتان عرق کرده باشد، اندازه مقاومت تا ۱۰۰ کیلواهم نیز کاهش خواهد یافت. مقاومت خود بدن تنها ۱ کیلواهم است و مقدار مقاومت بالایی که مولتی متر نشان می‌دهد، به دلیل عدم رسانایی مناسب پوست است. هرچه بیشتر پراب‌ها را بفشارید، مقاومت بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد.


تست مقاومتراه درست اندازه‌گیری (به ویژه برای مقاومت‌ها بزرگ) این است که سرهای مقاومت را لمس نکنید. همان‌طور که در شکل زیر می‌بیند، بدون لمس مقاومت با انگشتان، مولتی متر تقریباً نزدیک ۱۰ کیلواهم است.


تست مقاومتهمان‌طور که در شکل زیر نیز می‌بینیم، اندازه مقاومتی که مولتی متر نشان می‌دهد، در محدوده تلرانس مقدار نامی مقاومت است.


تست مقاومت با مولتی مترهمین موضوع برای مقاومت ۱ مگااهمی نیز صادق است که در تصویر زیر نمایش داده شده است.


تست مقاومت با مولتی متربرای آنکه پایه‌های مقاومت را لمس نکنیم، راه‌های دیگری نیز وجود دارد. مثلاً مشابه شکل زیر از یک دست برای نگه داشتن پراب روی یک سر مقاومت استفاده کنید و پراب را بدون تماس دست به سر دیگر مقاومت وصل کنید.تست مقاومتهمچنین، می‌توانید از گیره‌های مخصوص یا سوسماری استفاده کنید. از آنجا که سر دیگر سوسماری به جایی وصل نیست، تأثیری بر اندازه مقاومت نخواهد داشت.


تست مقاومتمجدداً تأکید می‌کنیم که تست مقاومت در حالتی که در مدار قرار داشته باشد و ولتاژ منبع نیز قطع باشد، گاهی قابل انجام است. اما اغلب این کار امکان‌پذیر نیست، زیرا سایر مقاومت‌ها و عناصر مدار بر نتیجه تأثیر خواهند گذاشت.
درود ممنون از مطلب اموزنده ای که بسیار مفید واقع شد و باعث شد من دیگه با استفاده از دست تست نزنم
 
بالا