آی پی امداد
abtahi

بخش VIP2

فیلم های آموزشی تعمیرات LED , LCD

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
17
نوشته‌ها
51
موضوعات
17
نوشته‌ها
51

مطالب آموزشی

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
100
نوشته‌ها
709
موضوعات
100
نوشته‌ها
709

فایل های فلش تلوزیون های هوشمند (EMMC & NAND)

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
64
نوشته‌ها
490
موضوعات
64
نوشته‌ها
490

فایل های آپگرید و فلش پخش های ماشین( NAND و eMMC)

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
34
نوشته‌ها
230
موضوعات
34
نوشته‌ها
230

بخش فای های تخصصی دستگاههای ماینر

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
20
نوشته‌ها
21
موضوعات
20
نوشته‌ها
21

فایل های کمیاب دستگاههای DVR

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
8
نوشته‌ها
122
موضوعات
8
نوشته‌ها
122
بالا