آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک تکشو

بخش VIP2

فیلم های آموزشی تعمیرات LED , LCD

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
17
نوشته‌ها
49
موضوعات
17
نوشته‌ها
49

مطالب آموزشی

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
100
نوشته‌ها
708
موضوعات
100
نوشته‌ها
708

فایل های فلش تلوزیون های هوشمند (EMMC & NAND)

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
63
نوشته‌ها
473
موضوعات
63
نوشته‌ها
473

فایل های آپگرید و فلش پخش های ماشین( NAND و eMMC)

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
34
نوشته‌ها
197
موضوعات
34
نوشته‌ها
197

بخش فای های تخصصی دستگاههای ماینر

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
20
نوشته‌ها
21
موضوعات
20
نوشته‌ها
21

فایل های کمیاب دستگاههای DVR

ويژه کاربران  فعال با ارسالات بالای 200 ارسال

موضوعات
8
نوشته‌ها
95
موضوعات
8
نوشته‌ها
95
بالا