آی پی امداد
abtahi
آریا الکترونیک تکشو

بخش تعمیرات تخصصی دستگاههای ماینر

دستگاههای شرکت آنت ماینر ANTMINER

موضوعات
36
نوشته‌ها
175
موضوعات
36
نوشته‌ها
175

دستگاههای شرکت اینوسلیکون innoslicom

موضوعات
21
نوشته‌ها
76
موضوعات
21
نوشته‌ها
76

دستگاههای شرکت ایبنگEBANG

موضوعات
9
نوشته‌ها
32
موضوعات
9
نوشته‌ها
32

دستگاههای شرکت جیتا ماینر CHEETA MINER

موضوعات
5
نوشته‌ها
24
موضوعات
5
نوشته‌ها
24

دستگاههای شرکت واتس ماینر WHATS MINER

موضوعات
19
نوشته‌ها
73
موضوعات
19
نوشته‌ها
73
موضوعات
60
نوشته‌ها
225

آرشیو مطالب قدیمی miner

موضوعات
379
نوشته‌ها
3.2K
موضوعات
379
نوشته‌ها
3.2K
بالا