آی پی امداد
آی پی امداد
آریا الکترونیک تکشو

بخش تعمیرات تخصصی دستگاههای ماینر

دستگاههای شرکت آنت ماینر ANTMINER

موضوعات
33
نوشته‌ها
151
موضوعات
33
نوشته‌ها
151

دستگاههای شرکت اینوسلیکون innoslicom

موضوعات
20
نوشته‌ها
70
موضوعات
20
نوشته‌ها
70

دستگاههای شرکت ایبنگEBANG

موضوعات
9
نوشته‌ها
32
موضوعات
9
نوشته‌ها
32

دستگاههای شرکت جیتا ماینر CHEETA MINER

موضوعات
5
نوشته‌ها
19
موضوعات
5
نوشته‌ها
19

دستگاههای شرکت واتس ماینر WHATS MINER

موضوعات
18
نوشته‌ها
58
موضوعات
18
نوشته‌ها
58

بخش تعمیرات پاور های انواع ماینر

موضوعات
61
نوشته‌ها
415
موضوعات
61
نوشته‌ها
415
موضوعات
59
نوشته‌ها
212

آرشیو مطالب قدیمی miner

موضوعات
379
نوشته‌ها
3.1K
موضوعات
379
نوشته‌ها
3.1K
بالا