آی پی امداد
abtahi

بخش تعمیرات تخصصی دستگاههای ماینر

دستگاههای شرکت آنت ماینر ANTMINER

موضوعات
36
نوشته‌ها
176
موضوعات
36
نوشته‌ها
176

دستگاههای شرکت اینوسلیکون innoslicom

موضوعات
21
نوشته‌ها
76
موضوعات
21
نوشته‌ها
76

دستگاههای شرکت ایبنگEBANG

موضوعات
9
نوشته‌ها
32
موضوعات
9
نوشته‌ها
32

دستگاههای شرکت جیتا ماینر CHEETA MINER

موضوعات
5
نوشته‌ها
29
موضوعات
5
نوشته‌ها
29

دستگاههای شرکت واتس ماینر WHATS MINER

موضوعات
19
نوشته‌ها
74
موضوعات
19
نوشته‌ها
74

بخش تعمیرات پاور های انواع ماینر

موضوعات
67
نوشته‌ها
435
موضوعات
67
نوشته‌ها
435
موضوعات
60
نوشته‌ها
225

آرشیو مطالب قدیمی miner

موضوعات
379
نوشته‌ها
3.2K
موضوعات
379
نوشته‌ها
3.2K
بالا